Opetusohjelma

Alla lyhyet yleistiedot kursseista. Laajemmat ja ajantasaisimmat tiedot Helsingin yliopistossa järjestettävistä elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen kursseista päivitetään jatkossa HY:n Opintoni-palveluun:

https://student.helsinki.fi/info/login

Kuka tahansa voi hakea perustietoja kurseista kirjautumatta palveluun. HY:n opiskelijat saattavat palveluun kirjautumalla nähdä kursseista yksityiskohtaisempaa tietoa.

 

ETK-240 Aistinvaraisen tutkimuksen perusteet (5 op)

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet elintarvikkeiden aistinvaraisten tutkimusmenetelmien käyttöön. Järjestetään vuosittain syyslukukaudella (1. opetusperiodissa). Suositeltu suoritusajankohta on 3. opintovuosi.

FOOD-116 Advanced Sensory Science (5 op)

Suositellaan suoritettavaksi kolmantena tai neljäntenä (maisteriopintojen ensimmäisenä) opiskeluvuotena. Järjestetään vuosittain kevätlukukaudella (3. ja 4. opetusperiodi). Opetuskieli on englanti.

Kurssi (FOOD-116) korvaa aiemman vastaavan suomenkielisen kurssin ET-245 Aistinvaraisen tutkimuksen jatkokurssi (5 op). ETK-240 ja ET245/FOOD-116 korvaavat vastaavasti entisen kurssin ETT230.

ET840 Aistinvarainen tutkimus, kirjallisuuskuulustelu (5 op)

Lawless HT, Heymann H. Sensory evaluation of food. Principles and Practices. 2nd edtition, Springer, 2010, luvut 1-4, 7-17, 19.

Tenttiä järjestetään vielä keväällä 2018 vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville (ja muille halukkaille). Opintojaksoa ei enää ole uusissa elintarviketieteiden koulutusohjelmien tutkintovaatimuksissa. Suoritus kurssin ET-245/FOOD-116 aikana tai jälkeen. Mahdollista suorittaa lukukausien aikana erikseen ilmoitettavina laitoksen tenttipäivänä.

 

ET860 Ohjattu tutkimus (1-6 op), entinen koodi ETT460

Ohjatun tutkimuksen opintopisteitä voi suorittaa osallistumalla aktiivisesti johonkin laitoksen tutkimushankkeeseen. Alla on kuvattu kolme tapaa osallistua ohjattuun tutkimukseen aistinvaraisen laatututkimuksen laboratoriossa. Tutkimushankkeisiin voi osallistua sopimuksen mukaan muullakin tavoin, esim. analysoimalla ja raportoimalla tutkimusaineistoja.

Raportointiohjeet (avautuu uudelle välilehdelle)

1. KOEHENKILÖNÄ TOIMIMINEN AISTINVARAISISSA TUTKIMUKSISSA (1-2 op)

Opiskelija voi suorittaa 1-2 ohjatun tutkimuksen opintopistettä toimimalla aistinvaraisten tutkimusten koehenkilönä ja kirjoittamalla raportin kokemuksistaan. Näitä opintopisteitä ei kuitenkaan myönnetä aistinvaraisen tutkimuksen kurssia suorittavan opiskelijan osallistumisesta oman kurssinsa tutkimuksiin.

Yhteen koesarjaan osallistumisesta voi saada korkeintaan yhden opintopisteen. Koesarjat voivat liittyä samaan tutkimushankkeeseen ja elintarvikkeeseen, mutta kustakin kirjoitetaan erillinen raportti.

Suoritukset kerätään lomakkeelle, jonka kokeenjärjestäjä allekirjoittaa tarkastettuaan raportin. Opiskelija säilyttää lomakkeen hallussaan. Kun vähintään 8 suorituspistettä ( = 1 op) on koossa, opiskelija toimittaa lomakkeen ja osallistumisesta kirjoitetut raportit aistinvaraisen laatututkimuksen professorille hyväksyttäväksi.

 2. TUTKIMUSAVUSTAJANA AISTINVARAISISSA TUTKIMUKSISSA  (1-6 op)

Aistinvaraisen laatututkimuksen laboratoriossa voi suorittaa 1-6 op  toimimalla tutkimus-hankkeessa avustajana. Yleensä pohjatiedoksi tarvitaan kurssin FOOD-116 tai ET-245 (tai ETT230) suoritus. Kiinnostuneet, ottakaa yhteys aistinvaraisen tutkimuksen laboratorion henkilökuntaan.

Opiskelija kirjoittaa kokemuksestaan lyhyen raportin (4-8 liuskaa), joskus erikseen sovituksella painotuksella, ja toimittaa sen aistinvaraisen laatututkimuksen yliopistonlehtorille. Raportissa kuvataan
– tutkimuksen tavoite
– omat työtehtävät; miten oma panos liittyy tavoitteeseen
– arvio tutkimusavustajana toimimisesta (mitä oppi, tehtävän helppous/vaikeus yms.)

3. LEHTIARTIKKELIN KIRJOITTAMINEN (1-6 op)
Tästä mahdollisuudesta voi kysyä tarkemmin alan opettajilta.  ET245 Aistinvaraisen tutkimuksen jatkokurssin aikana Artikkelin voi tehdä esimerkiksi kurssin FOOD-116 Advanced Sensory Science ryhmätyön (ns. oman työn) pohjalta.

Päivitetty 10.1.2018 / AK