Lyhyesti suomeksi

Projektissa luodaan semanttisia alueita Akkadin lekseemeille käyttäen kieliteknologian uusimpia menetelmiä. Assyriologialle projekti mahdollistaa muinaisten Mesopotamialaisten käsitteiden ymmärtämisen aivan uudella tavalla. Huonosti säilyneet nuolenpäätekstit tarjoavat mahdollisuuden kehittää uudenlaisia kieliteknologisia menetelmiä, jotka tulevat olemaan hyödyllisiä myös muiden kuolleiden kielten tai pienten ja osittain tuhoutuneiden tekstikorpusten käsittelyssä. Pääasiallinen Akkadin tekstien lähde projektille on Open richly annotated cuneiform corpus (Oracc), mutta projektissa käytetään myös muita saatavilla olevia Akkadin korpuksia.