Esimerkki 1.

Esimerkki alkuperäisen tekstin käyttämisestä opiskelijan työssä

Alkuperäinen teksti (teoksesta Lohi, Tapani: Vastuu kuolleen henkilön velasta, Helsinki 1998, s. 169 – 170):
Korvausvelvollisen kuolema ei voine olla riittävä peruste velkasuhteen katkaisemiseksi. Uhrin hyvittämisen päämäärä, jota korvausvastuun asettamisella ennen kaikkea tavoitellaan, ei menetä merkitystään, vaikka vahingonaiheuttaja onkin kuollut. Onkin perusteltua lähteä siitä, että oikeudenomistajien on suoritettava korvaus tuomiossa tai sopimuksessa määrätyllä tavalla.

Teksti opiskelijan työssä: versio 1

Korvausvelvollisen kuolema ei voine olla riittävä peruste velkasuhteen katkaisemiseksi. Uhrin hyvittämisen päämäärä, jota korvausvastuun asettamisella ennen kaikkea tavoitellaan, ei menetä merkitystään, vaikka vahingonaiheuttaja onkin kuollut. Onkin perusteltua lähteä siitä, että oikeudenomistajien on suoritettava korvaus tuomiossa tai sopimuksessa määrätyllä tavalla. (ei lähdeviitettä.)

-> Teksti kopioitu sellaisenaan, ei lähdeviitettä

Teksti opiskelijan työssä: versio 2

Korvausvelvollisen kuolema ei voine olla riittävä peruste velkasuhteen katkaisemiseksi. Uhrin hyvittämisen päämäärä, jota korvausvastuun asettamisella ennen kaikkea tavoitellaan, ei menetä merkitystään, vaikka vahingonaiheuttaja onkin kuollut. Onkin perusteltua lähteä siitä, että oikeudenomistajien on suoritettava korvaus tuomiossa tai sopimuksessa määrätyllä tavalla. (Lohi 1998, s. 169 – 170.)

 -> Teksti kopioitu sellaisenaan, lähdeviite, mutta ei lainausmerkkejä

Teksti opiskelijan työssä, versio 3:

Korvausvelvollisen kuolema tuskin voi olla riittävä peruste velkasuhteen katkaisulle. Uhrin hyvittämisen päämäärä, jota korvausvastuun asettamisella ensisijaisesti tavoitellaan, ei menetä merkitystään, vaikka vahingonaiheuttaja on kuollut. On siis perusteltua lähteä siitä, että oikeudenomistajien pitää suorittaa korvaus sopimuksessa tai tuomiossa määrätyllä tavalla. (ei lähdeviitettä.)
-> Teksti vähäisessä määrin muunneltu, ei lähdeviitettä

Teksti opiskelijan työssä, versio 4:

Korvausvelvollisen kuolema tuskin voi olla riittävä peruste velkasuhteen katkaisulle. Uhrin hyvittämisen päämäärä, jota korvausvastuun asettamisella ensisijaisesti tavoitellaan, ei menetä merkitystään, vaikka vahingonaiheuttaja on kuollut. On siis perusteltua lähteä siitä, että oikeudenomistajien pitää suorittaa korvaus sopimuksessa tai tuomiossa määrätyllä tavalla. (Lohi 1998, s. 169 – 170.)
-> Teksti vähäisessä määrin muunneltu, lähdeviite

Teksti opiskelijan työssä: versio 5

“Korvausvelvollisen kuolema ei voine olla riittävä peruste velkasuhteen katkaisemiseksi. Uhrin hyvittämisen päämäärä, jota korvausvastuun asettamisella ennen kaikkea tavoitellaan, ei menetä merkitystään, vaikka vahingonaiheuttaja onkin kuollut. Onkin perusteltua lähteä siitä, että oikeudenomistajien on suoritettava korvaus tuomiossa tai sopimuksessa määrätyllä tavalla.” (Lohi 1998, s. 169 – 170.)
-> Tekstin sanatarkka siteeraaminen osoitettu lainausmerkein, lähdeviite oikein. Ei plagiointia

Teksti opiskelijan työssä, versio 6:

Jos vahingonaiheuttajan kuolemaa pidettäisiin riittävänä perusteena velkasuhteen lakkaamiselle, tästä aiheutuisi uhrille ongelmia: hän ei saisi sitä hyvitystä, jonka antaminen on korvausvastuun ensisijainen tarkoitus. Voidaan siis perustellusti katsoa, että velkasuhteen pitää pysyä voimassa oikeudenomistajienkin osalta. (Lohi 1998, s. 169 – 170.)
-> Esimerkki omin sanoin työstetystä tekstistä, jossa lähdeviite. Ei plagiointia