Esimerkki 2.

Esimerkki 2 alkuperäisen tekstin käytöstä opiskelijan työssä

Alkuperäinen teksti (Lindblom-Ylänne, S., Mikkonen, J:, Heikkilä, A., Parpala, A. & Pyhältö, K. Oppiminen yliopistossa. 2009. Teoksessa S. Lindblom-Ylänne ja A. Nevgi (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja (70-99). Helsinki: WSOY).

Pintasuuntautunutta lähestymistapaa käyttävä opiskelija pyrkii selviytymään kurssivaatimuksista ja keskittyy siten opiskeltavan tiedon toistamiseen. Hän opiskelee ilman selkeitä tavoitteita. Koska pääpaino on opiskeltavan materiaalin toistamisessa, uusien asioiden hallitseminen tuntuu hänestä vaikealta ja hän kokee usein, että opittavia asioita on liikaa.

Teksti opiskelijan työssä, versio 1:

Pintasuuntautunutta lähestymistapaa käyttävä opiskelija pyrkii selviytymään kurssivaatimuksista ja keskittyy siten opiskeltavan tiedon toistamiseen. Hän opiskelee ilman selkeitä tavoitteita. Koska pääpaino on opiskeltavan materiaalin toistamisessa, uusien asioiden hallitseminen tuntuu hänestä vaikealta ja hän kokee usein, että opittavia asioita on liikaa.

-> Teksti kopioitu sellaisenaan, ei lähdeviitettä

Teksti opiskelijan työssä, versio 2:

”Pintasuuntautunutta lähestymistapaa käyttävä opiskelija pyrkii selviytymään kurssivaatimuksista ja keskittyy siten opiskeltavan tiedon toistamiseen. Hän opiskelee ilman selkeitä tavoitteita. Koska pääpaino on opiskeltavan materiaalin toistamisessa, uusien asioiden hallitseminen tuntuu hänestä vaikealta ja hän kokee usein, että opittavia asioita on liikaa” (Lindblom-Ylänne & al., 2009, 91.)
-> Teksti kopioitu sellaisenaan, lainausmerkit ja lähdeviite merkitty asianmukaisesti. Ei plagiointia

Teksti opiskelijan työssä, versio 3:

Opiskelija, joka käyttää pintasuuntautunutta lähestymistapaa pyrkii selviytymään kurssivaatimuksista ja keskittyy näin ollen opiskeltavan tiedon toistamiseen. Hänellä ei ole selkeitä tavoitteita opiskelussa. Uusien asioiden hallitseminen tuntuu hänestä vaikealta ja koska pääpaino on opiskeltavan materiaalin toistamisessa, hän kokeekin, että opittavia asioita on ihan liikaa.

-> Teksti vähäisessä määrin muunneltu, ei lähdeviitettä

Teksti opiskelijan työssä, versio 4:

Opiskelija, joka käyttää pintasuuntautunutta lähestymistapaa pyrkii selviytymään kurssivaatimuksista ja keskittyy näin ollen opiskeltavan tiedon toistamiseen. Hänellä ei ole selkeitä tavoitteita opiskelussa. Uusien asioiden hallitseminen tuntuu hänestä vaikealta ja koska pääpaino on opiskeltavan materiaalin toistamisessa, hän kokeekin, että opittavia asioita on ihan liikaa (Lindblom-Ylänne & al., 2009, 91.)
-> Teksti vähäisessä määrin muunneltu, lähdeviite

Teksti opiskelijan työssä, versio 5:

Osalla opiskelijoista on lähestymistapa oppimiseen, jota kutsutaan pintasuuntautuneeksi lähestymistavaksi. Tällaisella lähestymistavalla opiskelevan opiskelijan ensisijainen tavoite on suoriutua kurssista, eikä asian oppimiseen liity tärkeitä tavoitteita. Pintasuuntautunut opiskelija toistaa tietoa ymmärtämättä mikä on asiasisällön ydin. Opiskelu tällä tavalla on raskasta ja opittavien asioiden määrä tuntuu usein liian suurelta. (Lindblom-Ylänne & al., 2009, 91.)

-> Teksti on esimerkki omin sanoin työstetystä tekstistä, jossa lähdeviite. Ei plagiointia.