Lisätietoa ja tutkimusta

Huom. 14.2.2019

Valitettavasti Urkundin lähettämät sähköpostit eivät tule tällä hetkellä perille helsinki.fi osoitteisiin. Urkund toimii kuitenkin normaalisti ja raportteihin pääsee käsiksi kirjautumalla os. Urkund.com/login

Tyvärr kommer inte e-post som Urkund skickar fram till helsinki.fi adresserna. Urkund funkar normalt och man kan se raporterna via Urkund.com/login

Unfortunately e-mails sent by Urkund doesn’t arrive to helsinki.fi addressees. In stead of using e-mail reports, you can log into  Urkund.com/login

Etkö löytänyt vastausta – ota yhteyttä

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö (tunnukset, Urkundin toiminta)
osoite: opetusteknologia@helsinki.fi

Oikeudelliset asiat, plagiaattiepäilyn selvittäminen
Opetuksen strategiset palvelut / lakimies
Lisätietoja ja ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen löytyy esim. seuraavista lähteistä

Yleiset ohjeet

Tiedekuntien ja laitosten omat tieteellisen kirjoittamisen ohjeet

  1. Hyytinen, H., Löfström, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2016). Beginning students’ problems in academic writing. Scandinavian Journal of Education.
    http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2016.1147072
  2. Shephard, K., Trotman, T., Furnari, M. & Löfström, E. (2015). Teaching research integrity in higher education: policy and strategy. Journal of Higher Education Policy and Management, DOI: 10.1080/1360080X.2015.1102823
  3. Löfström, E. & Kupila, P. (2013) The Instructional challenges of Student Plagiarism. Journal of Academic Ethics, 11(3), 231-242. DOI:10.1007/s10805-013-9181
  4. Löfström, E. & Kupila, P. (2012). Plagioinnin syyt ja yliopisto-opetuksen keinot puuttua niihin. Yliopistopedagogiikka, 19(1).
    Online: http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2012/05/03/plagioinnin-syyt-ja-yliopisto-opetuksen-keinot-puuttua-niihin/
  5. Löfström, E., (2011) “Does plagiarism mean anything? LOL” Students’ conceptions of writing and citing. Journal of Academic Ethics, 9, 257-275.
  6. Löfström, E. & Kupila, P. (2011). Plagiaatintunnistamisjärjestelmä oppimisen ohjaamisen välineenä? Pedaforum Yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu,  18(2), 17-20.