Epäilen opiskelijaa vilpistä – mitä tehdä?

  • Arvioi tilannetta ja kysy opiskelijalta selitystä asiaan.
  • Mikäli keskustelun perusteella vilppiä ei ole syytä epäillä, opasta oikeista käytännöistä ja ota ilmenneet puutteet huomioon arvosanassa.
  • Ellei epäily hälvene, ilmoita epäilystä laitoksen johtajalle/laitoksettomassa tdk:ssa oppiaineen vastuuhenkilölle, joka pyytää opiskelijalta selvitystä ja järjestää kuulemistilaisuuden.
  • Opiskelija voi pyytää kuulemistilaisuuteen mukaan tukihenkilön esim. ylioppilaskunnasta.
  • Jos opiskelija myöntää vilpin tai vilppi katsotaan muuten toteennäytetyksi, hylkää koko opintosuoritus vilpin perusteella.
  • Kuulemistilaisuuden pöytäkirja toimitetaan dekaanille tiedoksi.
  • Dekaani vie asian harkintansa mukaan rehtorille.
  • Rehtori voi harkintansa mukaan antaa varoituksen tai viedä asian yliopiston hallitukselle.
  • Vakavissa tai varoituksesta huolimatta toistuvissa tapauksissa hallitus voi erottaa opiskelijan määräajaksi, enintään vuodeksi.

Rehtorin ohje menettelystä opiskelijoiden vilppi- ja plagiointitapauksissa (PDF)

Lisätietoa ja mallilomakkeet vilppitapausten käsittelyyn löytyvät Helsingin yliopiston intranetista Flammasta (Opetusasiat » Opintohallinto » Vilppi ja plagiointi), vaatii kirjautumisen.