Mitä on vilppi?

  • Vilppi on hyvän tieteellisen käytännön ja hyvän opintokäytännön loukkaamista epärehellisyydellä
  • Vilppiä harjoittava loukkaa tieteessä ja opinnoissa hyväksyttyjä työskentelytapoja ja menetelmiä joko tahallisesti, harhauttamistarkoituksessa tai piittaamattomuudesta (tietämättömyyttään tai välinpitämättömyyttään)
    ->  tietämättömyys ei ole puolustus; jos ei tiedä, pitää kysyä

Tieteellinen vilppi (TENKin ohje) jaetaan eri ilmenemismuotoihin:

  • Sepittäminen (tekaistujen havaintojen tai faktojen esittäminen tiedeyhteisölle)
  • Vääristely (alkuperäisten havaintojen tai tiedon tarkoituksellinen muokkaus tai esittäminen vääristävästi)
  • Plagiointi (jonkun toisen työn tai sen osan esittäminen omanaan)
  • Anastaminen (luottamuksellisesti esitetyn alkuperäisen tutkimusidean, -suunnitelman tai –havaintojen oikeudeton hyödyntäminen)

Palastelu1_vilppi