Urkund-ohjeet opettajalle

Pikaohje | URKUND Quickstart (PDF) | The Analysis – in brief (pdf)

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttösäännöt Helsingin
yliopistossa / Rehtorin päätös 11/2013 (Urkundin käyttösäännöt PDF)

Urkundin käyttö sähköpostilla

  1. Kun olet luonut oman Urkund-tunnuksen, saat samalla Urkund-sähköpostiosoitteen (etunimi.sukunimi.hy(a)analyysi.urkund.fi). Tämä sähköpostiosoite liitetään yliopiston helsinki.fi –osoitteeseesi. Kun aloitat Urkundin käytön kurssillasi, anna Urkund-sähköpostiosoitteesi tiedoksi opiskelijoille. (Opiskelijaohjeet)
  2. Kun opiskelija lähettää  dokumenttinsa tarkistettavaksi Urkund-sähköpostiosoitteesi kautta Urkundin, vie lähettämishetkestä muutamia tunteja, kun tarkistusprosessi on valmis (lupaus  24 tunnin sisällä).
  3. Kun tarkistusprosessi on valmis, saat siitä ilmoituksen helsinki.fi -sähköpostiosoitteeseesi. Sähköpostiviestissä on tiivistetysti opiskelijan dokumentin vastaavuusprosentti vertailutietokantoihin sekä maininta pisimmästä  yhtenäisestä lainauksesta (kuinka monta sanaa). Samassa viestissä on www-linkki tarkisturaporttiin, mistä  pääset tarkistelmaan tekstin alkuperäisyyttä tarkemmin. Huomaa, että pelkkä vastaavuusprosentti ei vielä kerro mitään plagioinnista, vaan tekstin lähdeviittaukset on tarkistettava!

Tekstin alkuperäisyyden analysointi

Raporttinäkymässä opiskelijan dokumentti sijoittuu opettajan näyttöruudun vasemmalle puolelle ja lähdemateriaalit oikealle. Kummallakin puolella on tekstissä selkeät merkinnät (vastaavuusprosentti, värikorostus), jotka kertovat, mihin opettajana sinun pitäisi kiinnittää huomiota.Vertaa dokumentissa korostettuja tekstiosioita löytyneisiin lähteisiin. Klikkaamalla lähdelinkkiä näet, miten teksti on kirjoitettu toisaalla. Punaiset alueet lähdemateriaaleissa näyttävät, miten tekstiä on muokattu esim. mitä sanoja on jätetty pois tarkasteltavasta dokumentista. Jokaisen löydetyn yhtäläisyyden kohdalla on Active-ruutu, josta opettaja voi tarkastuksen jälkeen joko jättää yhtäläisyyden tai hyväksyä sen näkymään raportissa (tarkistusprosentti muuttuu valinnan mukaan).On suotavaa, että opiskelija näkee oman tekstinsä tarkistusraportin. Raporttiin on hyvä tutustua yhdessä opiskelijan kanssa ohjaustuokiossa vastaanotolla. Raportin voi myös tallentaa Urkundista pdf-muotoon tai  lähettää linkkinä sähköpostilla opiskelijalle.

Huom! Muutokset, joita teet raporttinäkymässä, säilyvät niin kauan kuin ko. selainikkuna on auki. Jos haluat jatkaa tarkastelua myöhemmässä vaiheessa, tallenna raportin www-linkki tai lähetä se itsellesi sähköpostilla kohdasta “Share”.

Tutustu myös Urkundin omaan ohjeeseen raporttinäkymästä sekä lyhyeen videoon (7min)Urkund käyttöliittymä |Kirjaudu Urkundiin| |Ohjeet web-käyttöliittymään|

Jokaisella Urkund-analyysiosoitteen ja Urkund tunnuksen omaavalla opettajalla on mahdollisuus kirjatua omilla tunnuksillaan Urkundin www-käyttöliittymään. Tunnuksena toimii Helsingin yliopiston pääkäyttäjätunnus sen jälkeen, kun olet ensin luonut Urkund-tunnuksen ja se on yhdistetty HY:n pääkäyttäjätunnukseen. Katso ohjeet tunnuksen luomiseen tämän sivun ylälaidasta.

uusi_kayttoliittyma_muokattu

  1. Settings – omat asetukset
    Omissa asetuksissa voit päivittää tietojasi, mutta älä muuta yhteystietojasi (sähköpostiosoitetta tms.)  Samalla sivulla voit tehdä määrittelyt siitä, haluatko sähköpostiisi  linkin tarkistusraporttiin vai  saada sen tiedostona.  Jos käytät Urkundia Moodlen kautta, poista asetuksista rasti kohdasta “Raportti sähköpostitse”.Omissa asetuksissa voit lisäksi määritellä, sallitko vertailun koko tietokantaan  (Include Urkun’d’s archive). Voit myös tehdä rajoituksia siihen, mihin sivustoihin et halua aineistoa verrattavan (Source filters)uusi_settings_muokattu
  2.  List – omien kurssien listausuusi_kayttoliittyma2_muokattuTässä kohdassa näet kaikki sinulle lähetetyt sellaiset tiedostot, jotka lähettäjä (opiskelija) on valinnut tallennettavaksi Urkundin vertailutietokantaan. Jos siis opiskelija ei tallenna dokumenttia, se ei myöskään näy tässä näkymässä. Kannattaa siis suositella opiskelijalle dokumentin tallentamista, jolloin työn käsittely ja arviointi helpottuu. (Tallentamalla myös dokumentin tekijänoikeussuoja paranee.)Jos haluat ryhmitellä opiskelijoilta tulevia tiedostoja esim. eri kursseilla menemään suoraan eri kansioihin, luo kurssille oma kansio (New folder). Kansioinnin kannalta on tärkeää määritellä kurssille lyhenne (kurssikoodi). Kurssikoodin voi tehdä esimerkiksi lukukauden perusteella (2013k_hum) tai kuukauden perusteella (2013_05). Kurssikoodi saa sisältää korkeintaan 8 merkkiä. Ohjeista opiskelijaa kirjoittamaan sähköpostiviestin otsikon alkuun [kurssikoodi], jossa kurssikoodin tilalla on oman kurssisi lyhenne. Näin opiskelijan lähettämä tiedosto menee automaattisesti ”oikeaan kansioon”.(Listaus-näkymä selityksineen Urkundin sivuilla) HUOM! kansiointi vaatii että opiskelijat tallentavat työnsä Urkundiin. Kts. edellinen kappale.

Moodle

Urkundia voidaan käyttää myös Moodlen Tehtävä- ja keskustelualue -aktiviteeteissa.Tällöin kaikki tarkistusprosessiin liittyvät toiminnot (dokumentin palautus, tarkistusraportin katselu, tehtävän hallinnointi) tapahtuu Moodlessa. Lisätietoja Moodlen opettajanoppaassa.