Plagioinnin tunnistaminen

Edellisellä sivulla kuvailtiin, mitä vilpillä ja  plagioinnilla yliopisto-opiskelussa tarkoitetaan. Plagioinnin indikaattorit  (Kupila & Löfström, 2012) on laadittu opettajan työn tueksi. On kuitenkin huomattava, että vaikka opiskelijan tekstissä esiintyisi alla mainittuja indikaattoreita, se ei vielä ole osoitus plagioinnista. Opettajan on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota tämäntapaisiin ongelmiin ja keskustella opiskelijan kanssa; vaikka kyse ei olisi vilpistä, opiskelijalla voi olla ongelmia metodinhallinnassa tms. ja hän tarvitsee siihen ohjausta.

Mahdollisia plagioinnin indikaattoreita

1. Ristiriitaisuudet ja virheet tekstissä

 • Tekstin laatu on epätasaista, välillä ”liian hyvää” kieltä ja välillä töksähtelevää tai kieliopillisesti ”liian sujuvaa” tekstiä (tekstistä kuultaa läpi kielenhuolto)
 • Opiskelija käyttää sanastoa, joka tuntuu vieraalta tai sopimattomalta kyseisessä asiayhteydessä
 • Väärä ajallinen, paikallinen tms. konteksti. Esim. tekstissä viitataan “tähän valtioon” ja tarkoitetaan Yhdysvaltoja, vaikka kirjoitelma on tehty Helsingin yliopistossa tai tekstissä viitataan Muammar Gaddafiin kuin hän olisi edelleen elossa)
 • Tekstissä olevat sijamuodot vaihtuvat, esim. passiivissa tai minämuodossa kirjoitettu teksti onkin yhtäkkiä me-muodossa.
 • Poikkeavuuksia/virheitä viittauksissa esim. samat virheet toistuvat kuin alkuperäisessä tekstissä

2. Ristiriita tekstin ja opiskelijan muiden suoritusten välillä

 • Opiskelijan kielenkäyttö on erilaista kuin kirjoitettu teksti, esim. puhuttu (englannin) kieli ja kirjoitettu kieli eivät vastaa toisiaan tai opiskelija käyttää sofistikoitunutta sanastoa ja ilmaisuja sujuvasti tekstissä, mutta ei ikinä puhuessaan
 • Opintosuorituksen taso poikkeaa opiskelijan aikaisemmin esittämästä
 • Teksti osoittaa kypsyyttä tai kokemusta, jota nuorelta tai aloittelevalta henkilöltä ei voida odottaa

3. Ristiriitaisuudet opiskelijan käytöksessä

 • Aikataulu: opiskelija tekee työnsä nopeammin kuin muut ts. muut vasta aloittelevat ja yksi opiskelija palauttaa jo valmista tekstiä
 • Opiskelijan työ tulee ”puun takaa” ts. opiskelija ei ole ottanut yhteyttä pitkään aikaa toimittaa yhtä äkkiä valmiin työn

4. Muita ”hälytyskelloja”

 • Opettajan oma asiantuntijuus ko. aihealueen lähteisiin auttaa tunnistamaan muilta otetun tekstin
 • Sellaisen lähdekirjallisuuden käyttö, jota ei ole saatavissa (HY:n) kirjastosta, Google Scholarista tms.

Lähteet:
Sutherland-Smith, W. 2005. Pandora’ box: academic perceptions of student plagiarism in writing. Journal of English for Academic Purposes, 4, 83-95.
Laird, E. 2001. We all pay for internet plagiarism. Chronicle of Higher Education, July 13, 47(44), p B5.
Kupila, P. & Löfström, E. (2012). Plagioinnin indikaattorit. Plagiaatintunnistamisjärjestelmän pilotointi –blogi. Opetusteknologiakeskus, Helsingin yliopisto. https://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/plagioinnin-indikaattorit/