Harjoitus 7

Harjoitus 7 MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1 / Albert Lenkiewicz   Eliömaantieteellinen esitys kurssin päätepisteenä   Viimeisen kurssikerran tehtävä oli toteuttaa oma karttaesitys itse valitusta aiheesta. Tiesin heti, että tulisin yhdistämään aiheessani ekologiaa ja luonnonmaantiedettä. Ensisijaisena ideanani oli tarkastella luonnonsuojelualueiden ja niitä ympäröivien alueiden eroja lajimäärässä, toisin sanoen biodiversiteettiä. Elmo (Holopainen 2021) oli valinnut myös samantapaisen… Continue reading Harjoitus 7

Harjoitus 6

Harjoitus 6 MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1 / Albert Lenkiewicz   Datan keruuta ulkona – interpolointia sisällä   Kurssikerta alkoi datan itsenäisellä keruulla Epicollect5-sovellusta hyödyntäen. Itse kiersin Jalasjärven kohteita, jotka palattuamme ja yhdistettyämme keräämämme datan, sijoittuivat yhteisessä karttatarkastelussa kummallisesti keskiseen/itäiseen Suomeen läntisen sijaan. Kurssimateriaaleihin kuuluvassa tiedotusblogissa (MAA-202) opettajamme Arttu Paarlahti jäljitti tämän ongelman UTM-kaistoihin liittyväksi. Kyseinen… Continue reading Harjoitus 6

Harjoitus 5

Harjoitus 5 MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1 / Albert Lenkiewicz   Puskurointia   Kurssikerran tehtävänannossa pyydetty koonta senhetkisestä paikkatieto-osaamisesta ei ole tätä kevään lopussa kirjoittaessani tavoitettavissa enää. Sen vuoksi siirrän yhteenvedon laatimisen viimeisen blogimerkintäni yhteyteen.   Kurssikerran keskeinen harjoiteltava toiminto oli bufferointi eli puskurointi. Se tuottaa tietoa rajatulta alueelta, vyöhykkeeltä, rajatuin kriteerein eli on alueellisen tarkastelun… Continue reading Harjoitus 5

Harjoitus 4

Harjoitus 4 MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1 / Albert Lenkiewicz   Ruutuja ja rasteria   Neljännellä kurssikerralla otimme haltuumme kolme suurta kokonaisuutta: ruutukartat, pistemuotoiset aineistot sekä rasteriaineistot. Kurssikerran lopuksi ja itsenäistehtäväksi jatkuen käytimme QGIS-ohjelman piirtämisominaisuutta. Ruutuaineiston itsenäistätehtävässä valitsin esitettäväksi muuttujakseni ikäjakauman keskiarvon pääkaupunkiseudulla (Kuva 1). Halusin tarkastella, havainnollistuuko kartalle alueita, joissa ikäjakauma on merkittävästi erilainen. Oletukseni… Continue reading Harjoitus 4

Harjoitus 3

Harjoitus 3 MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1 / Albert Lenkiewicz   Aikataulumuutos   Paljon on ehtinyt tapahtumaan kirjoittaessani tätä blogipostausta toukokuun lopussa. Geoinformatiikan menetelmät 1 -kurssin kuluessa luonnostelin kaikkia kurssikertojen postauksia, mutten saanut niitä julkaisukuntoon. Muiden kurssien ehdottomien deadlinejen ja opiskelun ulkopuolisen työtilanteeni johdosta näiden kirjoitusten viimeistely jäi nyt sitten kevään loppuun. QGIS-tehtävien viimeistelyyn ja pariin… Continue reading Harjoitus 3

Harjoitus 2

Harjoitus 2 MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1 / Albert Lenkiewicz   Todiste osaamisesta   Päätin lisätä tämän harjoituksen blogitekstiin eri projektioiden pinta-alojen vääristymiä kuvaavan tehtävän. Avatessani kurssikerralla tehtyä QGIS-projektia huomasin kaikkien ”Temporary scratch layers” -tasojen sisältämien tietojen kadonneen, kuten kurssikerralla olikin puhe, ja kuten ohjelma sitä sammuttaessani varoitti. Suomen kunnat -aineisto oli sentään tallentunut ”Layers” -valikkoon.… Continue reading Harjoitus 2

Harjoitus 1

Harjoitus 1 MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1 / Albert Lenkiewicz   Ajatuksia geoinformatiikasta ja sen merkityksestä minulle   Olen ekologiaan suuntautuva luonnonsuojelusta kiinnostunut biologian toisen vuoden opiskelija. Hain aineenopettajakoulutukseen, sillä opetustaustani ansiosta tiedän opettamisen olevan yksi mahdollinen tulevaisuuden ammattini. Toinen, yhtä merkittävä syy hakemiseen oli maantieteen opintoihin myönnettävä opiskeluoikeus. Jo nyt luonnonmaantiede on tarjonnut valtavasti uusia… Continue reading Harjoitus 1