4. kurssikerta

♫ ♪ Ruudun takaa, ruudun takaa ♪♫

Tällä kertaa harjoittelimme ruutukartan tekoa ja informaation esittämistä sen avulla. MapInfossa ruudukko toimii, kuten mikä tahansa muu tietokanta ja sen taulukkoon voidaan lisätä sarakkeita ja informaatiota muista tietokannoista. Erona aikaisempiin sarakkeiden päivitys/laskemistoimiin ruututietokannassa sarakkeiden arvoja laskiessa pitää muistaa laskea ruudun sisältä pisteiden arvojen summa. Siten saadaan koko ruudun sisältämä informaatio tietoon.

Selaillessani kurssikerran aineistoa, jostain syystä valitsin pääkaupunkiseudun asuntojen rakennusvuosien esittämisen ruutukartalle (Kuva 1.). Saamassamme datataulukossa osalla taloista ei ollut merkittynä rakennusvuotta ja erotin ne ennen, kuin aloitin kartan piirtämisen. Kartasta voi havaita, kuinka Helsingin kantakaupungissa on vanhempien asuintalojen keskittymä. Uusimpien asuintalojen suurempia keskittymiä on enimmäkseen Helsingissä mm. Karhusaaressa, aivan Helsingin itärajalla sekä Latokartanon alueella keski-Helsingissä.

Kuva 1. Pääkaupunkiseudun asuntojen rakennusvuoden keskiarvo ruuduittain. Tummanpunaiset ruudut kertovat nuoremmasta talokannasta ja vaaleammanpunainen vanhemmista rakennuksista. Valkoisissa ruuduissa rakennusvuositietoa ei ollut saatavilla.

Karttani rasteriruutujen koko on muistaakseni vain 250m x 250m. Nyt jälkeenpäin tekemääni karttaa arvioiden, ruutujen koko olisi sittenkin voinut olla hieman suurempi. Esimerkiksi Jokinen on päätynyt kartassaan ruutukokoon 400m x 400m, mikä näyttää jo huomattavasti selkeämmältä kuin omani. Hänellä ruutujen ympärillä on myös mustat tai tumman harmaat reunukset mikä mielestäni selkeyttää kartan lukua. Omassa kartassani myös värit olisi voinut olla tarkemmin harkittu ja olisin voinut testata mitä ruutujen reunojen tummempi väri olisi vaikuttanut kartan luvun helppouteen. Nyt ruutujen värit eivät meinaa erottua tarpeeksi hyvin. Kai sitä voisi hieman selkeämmän kartan vielä tehdä, mikäli aikaa ja energiaa riittää (tuskin).

-A

Lähteet

Jokinen V. (2017). Kurssikerta 4: Ruututeemakartan luominen ja ulkomaiden kansalaiset pääkaupunkiseudulla. Luettu 23.2.2017 <https://blogs.helsinki.fi/jokinenv/2017/02/08/kurssikerta-4-ruututeemakartan-luominen-ja-ulkomaiden-kansalaiset-paakaupunkiseudulla/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *