Vimonen

Viimeinen äherrys

Viimeisellä kerralla otettiin selvää onko oppi MapInfosta mennyt perille. Tarkoitus oli kerätä itse aineisto, jonka pohjalta muodostettiin karttaesitys. Aihe oli vapaa, mikä aiheutti hetkellisen valitsemisen vaikeuden, mutta hetken viestittely kavereitteni kanssa suuntasi minut naisen asemaan Euroopassa ja yksityiskohtaisemmin naisten korkeakoulutus, työllisyys ja palkan suuruus. Onko esimerkiksi katolilaisissa maissa naisten työllisyys pienempi, kuin muissa? Tätä lähdin siis selvittämään. Tilastoaineiston hain http://ec.europa.eu/eurostat/data/database sivustolta ja kartta-aineiston nappasin http://www.naturalearthdata.com/ sivulta. Tilastoaineistoni vaati aika paljon kikkailua, koska hain tietoa useammalta vuodelta ja enemmän mitä tarvitsin, joten saadakseni sopivan taulukon MapInfoon vietäväksi, sain tehdä jo melkoisesti hommia. Kartta-aineistossa suurinta päänvaivaa aiheutti sopivan projektion valinta, jotta saisin Euroopan näyttämään haluamaltani. Näiden ähräämisten jälkeen aloitin tietokantojen yhdistelyn MapInfossa, mikä sinänsä on melko simppeliä ja selkeää, mutta silti aina aiheuttaa turhautumista, jos ja kun kaikki ei mene niin kuin olisi halunnut. Muutaman uuden taulukkokikan opin MapInfossa, jotta sain kaiken datan samaan taulukkoon ja karttaan. Lopputuloksena tein kolme erilaista karttaa, joissa yhdistelin koropleettikarttoja ja pylväsdiagrammeja. Kuvassa 1. on esitetty korkeakoulutettujen sekä työssäkäyvien naisten osuus väestöstä. Kartasta voi huomata mm. Pohjoismaiden korkean koulutus ja työllisyysprosentin sekä Välimeren maiden sekä Itä-Euroopan maissa sekä koulutus, että työllisyysprosentti ovat alhaiset.

Kuva 1. Euroopassa 2014 korkeakoulutettujen naisten osuus esitetty punaisella sävyllä sekä työssäkäyvien naisten osuus esitetty rasteriviivoin.

Kuvassa 2. esitin työssäkäyvien osuuden lisäksi keskimääräisen tuntipalkan naisilla liiketalousalalla. Halusin verrata tuntipalkassa vielä alle 30-vuotiaiden tuntipalkkaa kaikkien naisten tuntipalkkaan. Kartasta huomaa, kuinka palkan suuruus vaihtelee hyvin paljon korkean työllisyyden maissa, mutta palkka on selkeästi pienempi maissa, missä naisten työllisyys on myös vähäistä. Alle 30-vuotiaiden tuntipalkka on selkeästi pienempi korkeamman tuntipalkan maissa ja hieman pienempi myös maissa, joissa tuntipalkka on pienempi. Korkeimpia tuntipalkkoja on Norjassa, Tanskassa sekä Sveitsissä. Yllättävän alhainen tuntipalkka on Saksassa, missä kuvasta päätellen keskipalkka on vain puolet Norjaan verrattuna.

Kuva 2. Euroopassa 2014 työssäkäyvien naisten osuus esitetty punaisella sävyllä sekä naisten keskimääräinen tuntipalkka liiketalouden allalla esitetty pylväsdiagrammein.

Lopuksi testasin vielä, kuinka epäselvän esityksen saa kun yhdistää kaksi koropleettikarttaa sekä pylväsdiagrammit samaan karttaan (Kuva 3.). Noh, kyllähän tuosta vielä selvää saa, mutta onhan se selkeämpää esittää vaikka vierekkäin kaksi karttaa samasta aiheesta.

Kuva 3. Euroopassa 2014 korkeakoulutettujen ja työssäkäyvien naisten osuudet esitetty koropleettikarttoina sekä naisten keskimääräinen tuntipalkka liiketalouden alalla esitetty pylväsdiagrammeilla.

Sen voin kyllä sanoa, että kartan teko on edelleen kivaa! Voisin tehdä vaikka sata karttaa mieluummin, kuin kaikki kirjoitustyöt. MapInfon perusteet on otettu haltuun ja toivottavasti sen osaamisesta on vielä jotain hyötyä tulvaisuudessa.

Nyt on hyvä lopettaa kuitenkin hetkeksi

-A

Lähteet

European Comission, Eurostat. Population by educational attainment level, sex and age (%) – main indicators (edat_lfse_03)<http://ec.europa.eu/eurostat/data/database> Luettu 2.3.2017
European Comission, Eurostat. Structure of earnings survey: hourly earnings (earn_ses_hourly) <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database> Luettu 2.3.2017
European Comission, Eurostat. Employment and activity by sex and age – annual data (lfsi_emp_a) <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database> Luettu 2.3.2017
Natural Earth <http://www.naturalearthdata.com/> Luettu 3.3.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *