Lotta

Miten lääketieteellinen tutkimustieto, hoitamisen käytännöt ja potilaiden kokemukset ovat vuorovaikutuksessa keskenään?

TUTKIMUSTYÖNI PÄHIKINÄNKUORESSA

Tutkin lääketieteen ja hoidon yhteiskunnallisia vaikutuksia. Olen erityisen kiinnostunut siitä miten vuorovaikutus tutkimustiedon, hoitotyön ja potilaiden kokemusten välillä toimii. Hiljan julkaistussa väitöstutkimuksessani tarkastelin tätä kysymystä neurotieteissä ja psykiatriassa. Koneen säätiön rahoittamassa Monikykyinen tiede -hankkeessa perehdyn suolistomikrobien ja Parkinsonin taudin välistä yhteyttä tutkivaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja potilaiden kokemuksiin.

Profiilissani TUHAT tutkimustietokannassa on lisää tietoa julkaisuistani ja tieteellisestä toiminnastani.

MY RESEARCH IN A NUTSHELL

My research interests are in the interdisciplinary study of the implications of life sciences and medicine, particularly neuroscience and psychiatry, the topic of my recently published PhD. In the Kone Foundation funded project Pluripotent Science I am exploring the hope invested in the research of gut bacteria and human microbiota in understanding, treating and experiencing neurodegenerative diseases like Parkinson’s and Alzheimer’s.

Take a look at my profile in the TUHAT research database for more information on my publications and activities.