Yhteistyö

AnaEE Suomi tarjoaa käyttäjilleen yhteisen infrastruktuurin tuottamia palveluita, kehittää keskitetysti niiden toimintaa ja toimii suomalaisten tutkijoiden linkkinä eurooppalaisiin verkostoihin. Asemaverkoston yhteiskäyttö eri infrastruktuurihankkeiden kesken on oleellinen osa INAR -strategiaa. Suomalaisen ympäristöinfrastruktuurin erityispiirre on että eurooppalaiset tutkimusinfrastruktuurit ICOS, AnaEE, Lifewatch ja ACTRIS toimivat täällä tiiviissä vuorovaikutuksessa, osittain yhteisillä maastomittausasemilla, käyttäen yhteisiä mittausmenetelmiä sekä tiedon varastointi- ja hallintajärjestelmiä. Tämä mahdollistaa tutkimustiedon kokoamisen harmonisoidusti ja tukee eri infrastruktuurien kykyä kokonaisvaltaisiin analyyseihin päätöksenteon tueksi. Kokeellisen ekosysteemitutkimuksen ja monitieteisen ilmakehätutkimuksen avulla pystytään ennustamaan paremmin mahdollisten ilmastonmuutosskenaarioiden vaikutuksia ekosysteemien toimintaan ja toisaalta ekosysteemien kykyä hillitä ilmastonmuutoksen etenemistä. AnaEE Suomen tiiviit yhteydet muihin ympäristöinfrastruktuureihin mahdollistavat myös infrastruktuurien tehokkaamman käytön, nopeamman uudistamisen sekä niiden käyttöön erikoistuneen henkilökunnan palkkaamisen sekä tutkijakoulutuksen.

 

anaee logo2