AnaEEn merkitys Suomelle

Suomalaisten tutkijoiden osallistuminen eurooppalaiseen AnaEE tutkimusinfrastruktuuriin edesauttaa suomalaisen ekosysteemi- ja ympäristötutkimuksen laaja-alaista ja pysyvää kansainvälisyyttä ja korkeaa tasoa.

Suomalaiset tutkijat tulevat pääsemään kaikille eurooppalaiseen AnaEE verkostoon kuuluville tutkimusasemille yhtenäisten sääntöjen mukaisesti. Etenkin monien kalliiden, Suomesta puuttuvien infrastruktuurien käyttö (esim. suuret fytotronit ja koekentät, kalliit isotooppi- ja mikroskopialaitteistot jne.) tulevat helpommin myös suomalaisten tutkijoiden ulottuville. Odotettavissa on myös, että suomalaiset tutkimusinfra­struktuurit saavat entistä enemmän kansainvälisiä käyttäjiä, mikä parantaa niiden käyttöastetta ja kannattavuutta. AnaEE RI web-portaalin kautta kaikki Euroopan AnaEE asemat, analyysi- ja mallinnuspalvelut ovat tutkijoiden löydettävissä. Tämä lisää myös suomalaisen tutkimusinfrastruktuurin kansainvälistä näkyvyyttä.

AnaEE tarjoaa suomalaisille tutkijoille:

 • Kustannustehokkaan pääsyn kenttäkoealueille eri ilmasto- ja maankäyttöalueilla Euroopassa, sekä Suomesta puuttuviin, kontrolloituihin kokeellisen ekosysteemitutkimuksen fasiliteetteihin (mm. ecotronit);
 • Pääsyn kustannustehokkaiden analyysi- ja mallinnuspalveluiden piiriin;
 • Tukipalveluita ja neuvontaa ekosysteemikokeiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon;
 • Menetelmien kehitystä, standardisoituja toimintatapoja, harmonisoitua metadataa;
 • Koulutusta ja vierailuja tekniselle henkilökunnalle, tutkijoille ja opiskelijoille.

AnaEE tarjoaa muille suomalaisille sidosryhmille:

 • Suuremman kansainvälisen näkyvyyden suomalaisille infrastruktuureille, osaamiselle, tutkimusprojekteille ja datalle;
 • Tukea datan, mallien ja synteesiraporttien vaikuttavuuden lisäämiseksi akateemiseen, kaupalliseen ja koulutuskäyttöön;
 • Ohjeita ja standardeja suurien teknisten investointien hankintaan kustannustehokkaasti;
 • Tietotaitoa sopeutumis- ja lievennysstrategioiden luomiseksi (mm. ilmastonmuutos, biodiversiteetin hupeneminen);
 • Tieteentekijöiden, päättäjien ja teollisuuden edustajien verkostoitumismahdollisuuksia;
 • Suomessa kehitettyjen uusien teknologioiden leviämistä ja mahdollisuuksia innovatiivisten yritysten kasvuun.

anaee logo2