Organisaatio

AnaEE Suomi toimii hajautettuna infrastruktuurina, jossa ovat tällä hetkellä (2014) mukana hanketta koordinoiva Helsingin yliopisto (HY) sekä Ilmatieteen laitos (IL), Itä-Suomen yliopisto (ISY) ja Metsäntutki­muslaitos (METLA). AnaEE-Suomi on osa Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen keskusta (INAR RI), joka tarjoaa toimivan ja monitieteisen tutkimusalustan ekosysteemitutkimuksen ja ilmakehätutkimuksen välille. Suomi on tässä suhteessa Euroopan edelläkävijämaita.

Suomen kansallinen yhteyshenkilö on Prof. Jaana Bäck, Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselta.

AnaEE Suomen seurantaryhmä perustettiin keväällä 2013 ja mukaan kutsuttiin edustajat Helsingin yliopistosta, Maa- ja metsätalousministeriöstä, Ympäristöministeriöstä, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Suomen Akatemiasta. Tarpeen mukaan ryhmän kokoonpanoa laajennetaan käsittämään muitakin sidosryhmiä.

 

 anaee logo2