Ajankohtaista

Helmikuu 2015

Call for Expression of Interest päättyi. Suomesta lähetettiin yhteensä 38 hakemusta. Hakemuksia lähettivät Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot, Åbo Akademi, Ilmatieteen laitos, Evira ja LUKE.

Kaikki saapuneet hakemukset ovat mukana yhteiseurooppalaisessa tarkastelussa, jossa hakemuksia verrataan kevään aikana AnaEE-infrastuktuureille asetettuihin kriteereihin. Tarkastelun tuloksena kukin maa saa ehdotuksen kansallisista AnaEE-kohteista. Syksyn 2015 aikana edetään kohti hankkeen seuraavaa vaihetta, jossa mukana olevat maat sitoutuvat valittujen kohteiden ja AnaEEn tarvitseman hallinnon rahoitukseen.

Lokakuu 2014

31.10. AnaEE Suomi järjesti keskustelutilaisuuden, johon oli kutsuttu kattavasti Suomessa kokeellista ekologista, ekofysiologista tai biodiversiteettitutkimusta tekeviä tahoja. Tilaisuudessa esiteltiin Call for Expression of Interest ja keskusteltiin suomalaisen tutkimusyhteisön kiinnostuksesta osallistua AnaEE-hankkeeseen sekä sen herättämistä kysymyksistä.

Tapaamisen ilmapiiri oli hyvin positiivinen ja yhteistyöhenkinen. Hankkeen aikataulua pidettiin hyvin tiukkana, mutta yleisesti AnaEEn katsottiin olevan erinomainen mahdollisuus päästä osaksi eurooppalaista kokeellisen ekosysteemitutkimuksen kokonaisuutta.

Jos olet kiinnostunut aiheesta, mutta et päässyt paikalle tai saanut kutsua, ota yhteyttä johanna.joensuu @ helsinki.fi saadaksesi tapaamisen materiaalit ja päästäksesi postituslistalle.

Alustavat ehdotukset Suomen AnaEE-kokonaisuuteen sopivista infrastruktuureista tehdään täyttämällä kutakin infrastruktuuria koskeva PDF-lomake/lomakkeet, joka palautetaan 30.11.2014 mennessä sähköpostitse osoitteella johanna.joensuu @ helsinki.fi.

 

Heinäkuu 2014

Call for Expression of Interest (EoI)

AnaEE on pyytänyt kaikkia Euroopan maita ehdottamaan kansallisia, kokeelliseen ekosysteemitutkimukseen soveltuvia tutkimusfasiliteettejaan sekä analyysi- ja mallinnusalustojaan liitettäväksi AnaEE tutkimusinfrastuktuurin osaksi. AnaEE on määritellyt fasiliteeteille ja niissä tehtävälle tutkimukselle, sekä datalle ja palveluille tietyt kriteerit, joissa edellytetään mm. avoimuutta, korkeatasoisuutta ja kansainvälisyyttä.

Kokonaisuutena kansallisten infrastruktuurien verkoston on mielellään katettava mahdollisimman hyvin myös etukäteen määritellyt Eurooppalaiset ekosysteemi-, maannos- ja maankäyttötyypit sekä koko ilmasto- ja leveyspiirigradientin välimereltä arktiselle alueelle.

Ehdotusta Suomalaisten infrastruktuurien liittämiseksi Eurooppalaiseen AnaEE verkostoon koordinoi Suomen kansallinen yhteyshenkilö, Prof. Jaana Bäck (HY, Metsätieteiden laitos).

Hakuun liittyvää lisätietoa löytyy täältä:

AnaEE Concept

AnaEE Platform Criteria

anaee logo2