Vesiala kaipaa tutkimusta ja yrityksiä

WWF:N Liisa Rohweder (HS Mielipide 11.6.) toi esiin tärkeän kysymyksen hallitusohjelmassa mainitun sinisen biotalouden edistämisestä kestävällä tavalla. Suomen asema vesialan kansainvälisenä osaajana on heikentynyt. Innovaatioita ja kasvuyrityksiä ei synny samalla tavalla kuin esimerkiksi terveysteknologian ja palveluiden alalla.

Vesiliiketoimintaa ajatellaan Suomessa usein kapeasti kotimarkkinoiden ja vesihuollon näkökulmasta, vaikka vesikriisi on polttavimmillaan Suomen ulkopuolella ja esimerkiksi ruokaan, maatalouteen, energiaan, terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia on paljon.Nykytaloudessa osaaminen on resurssi, ja tätä vesialan osaamista Suomessa on niin yksityisellä ja julkisella puolella kuin järjestökentässäkin.

Vesialan osaamista on Suomessa niin yksityisellä ja julkisella puolella kuin järjestökentässäkin.

Huippuluokan tutkimuksen ja yritysten vahvempi yhteistyö toisi yrityksille eri tieteenalojen osaamista ja tutkijoille uusia aineistoja, resursseja ja mahdollisuuden vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa kysymyksiin. Tehokkainta olisi tehdä todellista yhteistyötä tutkimuksen ja opetuksen saralla eri korkeakoulujen välillä ja rakentaa alalle korkeakoulujen ja yritysten elävä yhteistyö.

Helsingin yliopistossa tehdään korkeatasoista tutkimusta vesialan lisäksi myös vesiensuojelun kannalta tärkeiden maatalouden, maankäytön, kestävyystieteiden ja yhteiskuntatieteiden alalla.

Aalto-yliopisto puolestaan on vahva osaaja vesiteknologian ja tietotekniikan alalla.

Kummallakin yliopistolla on tehokas tutkimusinfrastruktuuri vesialan laboratorioiden ja teknologian saralla.

Helsingin yliopiston ja Aallon tutkijat sekä alan yritysten, julkisten toimijoiden ja järjestöjen verkosto Finnish Water Forum ovatkin jo aloittaneet vuoro­puhelun yhdessä Helsingin yli­opiston yritysyhteistyötä tukevan palvelutiimin kanssa.

Suomessa tehtävillä päätöksillä voimme ratkaista, kuinka vahvasti olemme mukana vastaamassa kansainvälisiin haasteisiin. Samalla vesiala voi tuoda osansa suomalaisen hyvinvoinnin ja työpaikkojen turvaamiseen.

Tanja Suni 
yritysyhteistyötiimi, 
Helsingin yliopisto 

Markus Tuukkanen 
toimitusjohtaja 
Finnish Water Forum