CV

Anni Rytkönen

Koulutus

 • Filosofian tohtori, käyttäytymistieteellinen tdk, opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto, 2014. Väitöskirja “University of Helsinki teachers as users and adopters of change of web-based learning environments in teaching” löytyy osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45214.
 • Filosofian maisteri, tietojenkäsittelytiede, aineenopettajan koulutus. Opetettavat aineet tietotekniikka ja matematiikka. Helsingin yliopisto, 2000. Pro gradu -tutkielman aihe Tietojenkäsittelytieteen laitoksen laboratorio-opetuksen kehittäminen.
 • Ylioppilas. Pohjois-Tapiolan lukio, 1991.

Ammattitaitoni kannalta keskeisimmät tehtävät

 • Pedagoginen yliopistonlehtori, 2015- (työstävapaalla 1.1.2019-31.8.2020) (Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Yliopistopedagogiikan keskus)
  Työtehtävät ovat tiedekunnan koulutusohjelmien tuki ja kehittäminen, yliopistopedagogiikan opetus sekä pedagoginen tutkimus. Sekä opetusta että koulutusohjelmien tukea oli suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yliopistopedagogiikan opetusta oli kaikilla Perusopintojen kursseilla, joiden opetus- ja opiskelumenetelmiä kehitin aktiivisesti verkkovälineitä monipuolisesti hyödyntäviksi. Työhön sisältyi myös opiskelijoiden opetusta opiskelu- ja akateemisissa taidoissa sekä yliopistotason kehittämistehtäviä.
 • Verkkopedagogiikan asiantuntija
  • Aalto-yliopisto, Oppimispalvelut, Opetuksen IT, 2018-
   Verkkovälineiden ja niiden käytön kehittäminen; opettajien tuki ja koulutus verkkovälineiden (Moodle, Exam, Presemo) käyttöön, opetuksessa tarvittavien lisäominaisuuksien kehittäminen ja hankinta; Teams-integraatio Moodleen, Flinga.
  • Helsingin yliopisto, Opetusteknologiakeskus, 2007-2015
   Projektipäällikkö. Verkkovälineiden ja niiden opetuskäytön kehittäminen. Viimeisin keskeinen työtehtävä liittyi sähköisen tenttimisen kehittämiseen, joka jakautuu kansallisessa yhteistyössä tehtävän Exam-järjestelmän kehittämiseen ja toisaalta Helsingin yliopiston omaan kehittämistyöhön ja käytön tutkimukseen. Työtehtäviin sisältyi myös Moodleen liittyvien koulutusten suunnittelu, koulutus ja kehittäminen sekä yhteistyössä tiedekuntien pedagogisten yliopistonlehtorien kanssa yliopistopedagogiikan kurssien suunnittelu ja koulutus, samoin tiedekuntien verkko-opetuksen tukihenkilöiden osaamisen kehittäminen ja tukiverkoston koordinointi. Ruotsinkielistä yhteistyötä tein pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten korkeakoulujen kesken mm. yhteisiä verkkopedagogiikan koulutuksia järjestäen. Kansallisella tasolla tein Moodleen liittyvää yhteistyötä Moodleringeissä. Tähän liittyen ylläpidin ja kehitin Moodlen suomi- ja finlandssvenska-kielipaketteja noin vuoteen 2016 asti ja olen näissä edelleen varalla. Aiempi, suuri hanke oli suunnitella ja tukea opettajia yliopiston oppimisympäristölinjauksen mukaisesti siirtymässä Blackboardista Moodleen, mihin liittyi myös väitöskirjani.
 • Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos: Lehtori mvs 2001-2005, assistentti mvs 2005, sivutoiminen tuntiopettaja 2005-2010
  Opetustehtävät laitoksen opettajalinjalla, jossa keskeisinä oma kurssi Aineenopettajan tietotekniikka sekä yhdessä kollegan kanssa Tietokoneavusteiset oppimisympäristöt -verkkokurssi ja kandidaatintutkielmien ohjaus Tieteellisen kirjoittamisen kurssilla. Muuna opetuksena oli kandidaatintutkielmien ohjausta myös muille linjoille ruotsiksi ja englanniksi, perusopetukseen kuuluva Tietokone työvälineenä, opettajatuutoroinnin ja ohjelmistotuotantoprojektien vastuuhenkilö sekä ohjausta Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen -kurssilla.

Opetusalan näkemystäni lisänneet työtehtävät yleissivistävässä ja vapaassa kasvatustyössä sekä toisella asteella

 • Helsingin kaupungin opetusvirasto, Mediakeskus: Specialplanerare 2006-2007
  Opettajien tvt-osaamisen kehittäminen, erityisvastuualueena ruotsinkieliset koulut, sekä koulukohtaisen, opettajien tarpeisiin perustuvan Apua ja resursseja opettajien osaamisen kehittämiseen -prosessimallin kehittäminen.
 • Svenska normallyceum (hs+gy): timlärare i huvudtjänst 2000-2001 och Mattlidens gymnasium: timlärare i huvudtjänst 2006, undervisning i data och matematik. Min favorit är nog kort matta, där jag har möjlighet att stöda de svaga eleverna i deras lärande och få se de stunderna då matematikens logik öppnas för dem. Att eleverna når i vittsord från 4 till 5 är jag mycket gladare över än att de når från 9 till 10. 4 till 5 i kort matta är grundfärdigheter, 9 till 10 finslipning. I Norsen hade jag även lärarpraktikanter i auskultering.
 • Helsingin kaupungin työväenopisto: tuntiopettaja 1998 ja Avoin yliopisto: tuntiopettaja 2001-2003, tietojenkäsittelytieteen peruskursseja. Erityisesti työväenopistosta on jäänyt positiivisena mieleen saada nähdä opiskelijoiden mahtava motivaatio opiskeltavaan aiheeseen, jota he halusivat oppia vapaa-ajallaan, ja tulivat opetukseen oikesti ymmärtääkseen käsiteltävät asiat.
 • Yrkesinstitutet Practicum: timlärare 2001-2002, då jag undervisade grupper på både grundskolebaserade och gymnasiebaserade linjer i datakörkortets (Tieke-version) moduler 1-2 och 4-7. Det var väldigt nyttigt att få lära sig vad som var lätt och svårt för unga och vuxna i de grundfärdigheter som man själv upplevde som enkla och logiska, vilket hjälpte i struktureringen av innehållen.

Julkaisuluettelo

Julkaisut TUHAT-tutkimustietokannassa: http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/arytkone

Harrastukset

 • Palveluskoiratoiminta sekä tuomarina, omalla koiralla harrastaen että muita kouluttaen. Vuonna 2015 erityistehtävänä oli palveluskoirien SM-kokeen koetoimikunnan puheenjohtaja.
 • Liikunta: työmatkat usein pyöräillen, vapaalla esim. tanssien, juosten ja kävellen sekä kiipeillen, rullaluistellen ja hiihtäen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *