Erityisosaaminen

Vahvuuksiani tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämisessä ja kehittämisessä ovat a) systemaattinen, koulutukseen perustuva kaksialainen osaaminen ja b) monipuolinen, koulutusta vastaavaa työkokemus. Tekninen taustani on niin vahva, että tekniikkaa ei tarvitse erikseen ajatella, vaan voin keskittyä ratkaisujen pedagogisiin tavoitteisiin. Pystyn siksi yksinkertaistamaan vaikeat asiat opettajille suoraviivaisiksi ja keskittymään oleelliseen.

Olen myös pitkään opettanut sivutoimisesti tutkinto-opiskelijoita, jolloin kontakti “oikeaan” opetukseen säilyy ja opetuskokemus pysyy yllä. Samoin saan lisäkokemusta verkkovälineiden todellisesta opetuskäytöstä, mikä on tärkeää näkökulma kouluttaessani opettajia verkkovälineiden käyttöön.

Selkeä vahvuuteni on kielitaito. Suomenkielisiäkin kouluttajia on harvassa, ruotsinkielisiä vielä harvemmassa. Myös englanti on vahva koulutuskieli. Koulutuspyyntöjä tulee yliopiston ulkopuoleltakin.

Seuraan, mitä muualla tehdään eli pyrin seuraamaan alan kehitystä oman työpaikkani ulkopuolella. Haluan myös säilyttää hyvät kontaktini ja laajennan jatkuvasti verkostoani. Tälläkin tavalla vahvistan osaamistani.

Elämänasenteeni on utelias ja haluan aina oppia uutta. Peruskoulutukseni lähtien lukion matemaattisten aineiden tukemasta ongelmanratkaisutaitojen kehittymisestä ja vaihtoehtoisiin, luoviinkin ratkaisuihin kannustamisesta jatkui tietojenkäsittelytieteessä luovassa, älykkäässä ja kehittävässä opiskelu- ja työyhteisössä on kannustanut omiin mielipiteisiin, kyseenalaistamaan ja haastanut tekemään vielä paremmin. Aineenopettajakoulutus ja monipuolinen opetuskokemus yläasteelta, lukiosta, toiselta asteelta, yliopistosta, avoimesta yliopistosta, vapaasta sivistystyöstä, henkilöstökoulutuksesta ja harrastuksista on tuonut pedagogista näkemystä ja monipuolisia näkökulmia, joihin olen voinut yhdistää tietojenkäsittelytieteestä tulevan teknisen, prosessien ja tiedon jäsentämisen ymmärryksen.

Jatkuva, kehittämistyön kanssa rinnakkain kulkeva opetuskokemus on minusta tärkeää ja sitä haluan ylläpitää. Kurssikokemusten kautta säilytän ja kehitän verkkotyöskentelyn pedagogista osaamistani ja opetuskokemusta. Omat vertaiskokemukset antavat katu-uskottavuutta yliopiston opetushenkilöstöä kouluttaessa. Kehittämistyöstä pitää muistaa tulla alas ruohonjuuritasolle välillä, ettei byrokratisoidu liian kauas opettajien tasosta. Kursseilla opettajille voin kertoa, mikä (työskentelymenetelmä) toimii ja mikä ei, miten olen tehnyt, mikä kannattaa; minulla on aitoja kurssiesimerkkejä näytettävänä, aitoja tehtävänantoja luettavaksi. Pystyn myös yleistämään esimerkkien perusteella asioita toimintamalleiksi ja kirjoittamaan ohjeita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *