Kontekstin tuntemus ja kokemus

Olen opiskellut ja valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Jo opiskeluaikanani olin töissä opiskelupaikassani tietojenkäsittelytieteen laitoksella ja toimin samalla opiskelijajäsenenä laitoksen johtoryhmässä. Olen vuosien aikana tehnyt muutamia hyödyllisiä lisänäkökulmanhankintamatkoja Helsingin ja Espoon opetustoimien palvelukseen, samoin sivutoimisesti tai muuten lyhyesti piipahtanut toisella asteella peruskoulu- ja lukiopohjaisilla linjoilla, täydennyskoulutuksessa, avoimessa yliopistossa ja vapaassa sivistystyössä. Lähes kaikki työkokemukseni vahvistaa opetuksenkehittämistyötä ja on tuonut näkemykseeni rikkautta eri näkökulmien kautta.

Näkökulmani kehittämistyöhön

TieViessä kehittämistyön strategiataso nousi näkyväksi eli kehittämistyön on oltava organisaation tasoista, ei yksittäisten opettajien työtä. Yksittäisten opettajien opetuksenkehittämistyö on arvokasta myös koko yhteisön kannalta. Jos yksittäistapauksista ei päästä yhteisiin toimiviin käytäntöihin, kokonaisuus jää jatkuvaksi pilotoinniksi. Siksi, koska opetuksen kehittäminen on organisaation kehittämistä, sen on myös oltava organisaation johdon vastuulla, kiinnostuksessa, hallinnassa ja valvonnassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *