Kuljettua polkua

Monet vanhemmista miespuolisista sukulaisistani ovat luovia ja kekseliäitä diplomi-insinöörejä, joten propellipäät kuuluvat jo lapsuuteeni. Lähes kaikki työkokemukseni sattuu myös olemaan kehittämisorganisaatioista. Opiskeluaikana olin monena kesänä kesätöissä Imatran Voiman tutkimus- ja kehittämisyksikössä, jossa jatkuva kehittäminen oli työn oletus ja lähtökohta. Opiskelupaikassani tietojenkäsittelytieteen laitoksella asenne oli sekä työyhteisöstä että tieteenalasta johtuen sama. Laitos on tosin kansallisestikin huomattavan laadukas ja toimintaansa kehittävä yksikkö, valittu kansalliseksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi sekä 2007-2009 että 2010-2012.

Suuntauduin aineenopettajaksi ja tein graduni laitoksen laboratorio-opetuksen kehittämisestä. Halusin aiheen, jolla oikeasti olisi merkitystä ja josta myös työn ”teettäjä” olisi kiinnostunut. Opettajana laitoksella työskennellessäni reflektoin ja kehitin opetustani. Opetin paljon opettajalinjalla, jossa hyödynsimme myös paljon erilaisia verkkoalustoja ja –työskentelymenetelmiä yhdessä kollegojen kanssa. Osallistuin opetuksenkehittämistyöhön sekä laitoksen että koko yliopiston laajuisissa HOPS- ja TVT-ajokorttiryöryhmissä. HOPS-ryhmässä oli hyötyä tietojenkäsittelytieteen laitoksella kehittämämme sähköisen opintojen suunnittelun työkalun suunnittelunäkökohdista ja käyttökokemuksista.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksella tavallaan huomaamatta verkkopedagogiikkaan erikoistumisen jälkeen olen ollut töissä opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön henkilöstö- ja täydennyskoulutuksessa sekä Helsingin kaupungilla yleissivistävässä opetuksessa että Helsingin yliopistossa eli korkea-asteella. Samoin olen ollut vuosien varrella opettanut tietotekniikkaa/tietojenkäsittelytiedettä lukiossa ja yläasteella, toisella asteella, avoimessa yliopistossa ja työväenopistossa. Näin olen saanut erilaisia näkökulmia ja kokemusta tieto- ja viestintätekniikan ja verkkovälineiden opetuskäyttöön ja sen kehittämiseen.

Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksessa vastuualueinani tiimin yhteisten tvt:n opetuskäytön kehittämistehtävien lisäksi olivat ruotsinkielinen toiminta sekä tieto- ja viestintätekniikan koulukohtaisen koulutuskonseptin suunnittelu ja kehittäminen hankkeessa Apua ja resursseja opettajien osaamisen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli tukea kouluja tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittämistyössä sekä neuvojen että koulutusresurssien muodossa, kouluyhteisöjen itsensä määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi, hankkeen alussa toteutetun taito- ja tarvekartoituksen ja ohjatun suunnitteluprosessin avulla.

Nykyinen työpaikkani opetusteknologiakeskuksessa ja työtehtäväni mahdollistavat opetuksenkehittämistyön tekemisen; saan tehdä sellaista työtä, joka motivoi. En ehkä edes osaa olla kehittämättä työprosesseja ja sisältöjä. Olen myös ollut työpaikassa, jossa kehittämistä muka halutaan mutta oikeasti estetään, ja sellainen on valtavan ahdistavaa. Muutaman viime vuoden aikana saatu työkokemus erilaisista paikoista onkin ollut hyödyllistä ja opettavaista analysoidessani osaamistani ja erikoistumistani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *