Missä olen menossa

Olen töissä Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskuksessa verkkopedagogiikan asiantuntijana. Päätehtäviini sisältyy opetukseen käytettävien verkkovälineiden kehittäminen ja opettajien kouluttaminen niiden pedagogisesti mielekkääseen käyttöön, myös yhteistyössä tiedekuntien pedagogisten yliopistonlehtorien kanssa Yliopistopedagogiikan kursseilla. Joskus opetuskäytön kehittäminen voi olla myös välineen vaihto toiseen, kuten 2008 tehdyn oppimisympäristölinjauksen mukainen Blackboardista luopuminen ja Moodleen siirtyminen.

Verkko-opetuksen tukena tiedekunnissa on verkko-opetuksen tukihenkilöitä, joiden muodostama verkosto on opetusteknologiakeskukselle oleellinen kontakti tiedekuntiin ja tärkeä yhteistyöryhmä. Tukiverkoston koordinaattorina organisoin tapaamiset ja muun toiminnan sekä valmistelen tulevat tarpeet. Vuonna 2009 jäsensimme tukiverkoston osaamisalueita ja verkostoja. Kartoitin myös verkostolaisten työnkuvaa laajalla verkkokyselyllä, jonka perusteella kirjoitin raportin ja artikkelin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *