Osaamisen kehittäminen ja ylläpito

Osaamiseni vahvistamiseksi osallistun säännöllisesti kansallisiin opetus- ja verkko-opetusseminaareihin, kuten ITK, Verkkoja kokemassa, Sulautuvan opetuksen seminaari, Konfabulaari ja Peda-forum-päivät, sekä mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin konferensseihin. Pyrin myös säännöllisesti kirjoittamaan seminaareihin aihe-ehdotuksia.

Seminaareista tulleita kokemuksia jäsennän jakoon muidenkin saataville, aiheesta riippuen joko tukiverkoston blogiin, omaan blogiini tai Signaali-blogiin.

Haluan osallistua koulutuksiin säännöllisesti myös osallistujana. Helsingin yliopistolla osallistun yliopistopedagogiikan kurrseille, ja kansallisia, laajoja täydennyskoulutuksia olivat Osaamistavoitteet ja ajankäyttö (W5W, 3op) ja Kehittäjää etsimässä (ProPeda, 10op). Jatko-opintojeni aihe verkkotyövälineiden pedagogisista lisäarvoista liittyy osittain myös työhöni.

Kerään palautetta kurssieni osallistujilta eli opiskelijoilta, yliopiston opetushenkilöstöltä ja yleissivistävän opettajilta ja huomioin sen seuraavia kurssikertoja valmistaessani. Omien kurssieni alueet Moodlen eri versioissa eivät aina ole säilyneet, kun vanhoja asennuksia on poistettu, mutta olemassa olevia kurssialueita hyödynnän esimerkkialueina kouluttaessani opettajia. Kehitystyössä on tärkeää muistaa säilyttää kontakti oikeaan opetukseen, opiskelijoihin ja opettajiin, että huomaa aina uudestaan, mikä opiskelijoille ja opettajille on helppoa tai vaikeaa, ja miten kehittämistoimenpiteet lopulta näkyvät käytännön työssä. Ilman tätä konkreettista takaisinkytkentää päätyy helposti leijailelaan liian korkeissa sfääreissä.

Kouluttaminen ja osaamisenjakaminen on mukana harrastustoiminnassanikin, jossa osana tavoitteellista oman osaamisen kehittämistä ohjaan muita. Olen ohjannut tunteja vuosien varrella sekä kamppailulajeissa että tansseissa, toiminut koulutusohjaajana palvelus- ja pelastuskoiratoiminnassa sekä kouluttanut oman koirani pelastuskoiraksi viranomaistasolle. Valitsen omat kouluttajani huolella sen mukaan, minkälaista lisäosaamista koen tarvitsevani. Palveluskoirakokeiden tuomarina pyrin palautteellani myös kehittämään ohjaajien osaamista. Rock’n’swing-tanssiohjaajana olen suorittanut valmentajakoulutuksia sitä mukaa kun niitä on järjestetty ensimmäisiä kertoja ja olen yksi kolmesta valmistuneesta, kaikki vaaditut koulutukset suorittaneesta Rock’n’swing-seuravalmentajasta.

Kehittämistyö on tärkeää, ja erityisesti opetuksen kehittäminen, sillä

  • Miten muuten oppimisesta saisi oikeasti ”hyvää”? Kehittämistyö on siis eräs laadunvarmistuksen menetelmä.
  • Mikään kurssi ei ole ensimmäisellä kerralla täydellinen. Siksi toimintatapoja pitää reflektoida toistojen välissä ja analysoida niitä suhteessa oppimistuloksiin. Tähän hyödynnetään kaikkia kurssin osallistujia, siis vastuuhenkilö, mahdolliset muut opettajat ja ohjaajat sekä opiskelijat.
  • Mikään ei ole vakiota paitsi muutos. Tulen alalta, jossa sisällöt kehittyvät, joten kurssia ei kuitenkaan voi pitää samalla sisällöllä kovin pitkään. Siksi on luontevaa ja välttämätöntä kehittää kurssia, vähintään sisällöllisesti eli huolehtia substanssin ajanmukaisuudesta. Samalla kun sisältöjä kehittää, opettaja toivottavasti tulee pohtineeksi ainakin vähän, miten niitä sisältöjä käsitellään. Tähän opettajan pedagogiseen kehittymiseen on toki tarjolla tukea ja resursseja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *