Palautteella paremmaksi

Kursseilla kerättävä opiskelijapalaute kohdistuu lähinnä substanssiin ja kurssin käytännön järjestelyihin, opetushenkilöstöstä ei erikseen yleensä kysytä. Opiskelijat saattavat kuitenkin vapaissa kommenteissa mainita ohjaajan tai opettajan erityiskiitoksin, ja sellaista sattuu ilahduttavan usein. Sama näkyy henkilöstökoulutuksen koulutuspalautteissa, joissa on välillä kysytty ohjaajan osaamisesta. Näissä on hankaluutena, että palautteet kerätään koko lukukauden kaikilta kursseilta samalle lomakkeelle ja niitä ei henkilöidä kouluttajakohtaisesti, joten jos vapaissa kommenteissa ei mainita nimeltä, ei numeerisista tunnusluvuista tiedä, miten keskiarvot suhtautuvat omaan osuuteen (1).

Palautteissa näkyy, että osaan asiani kouluttaessani ja sen kuulemma huomaa. Kirjoitan opiskelijoille antamani palautteen positiivisesti, ja silti omia (ja lisä)näkökulmia esittäen (2, 3, 4).

Saamani opiskelijapalautteen yhteenvedon olen monesti julkaissut kurssin verkkoalueella ja kirjoitan siihen vastapalautteen, jossa käsittelen palautteessa nousseita asioita (5, 6, 7, 8, 9). Seuraavien kurssikertojen aluksi olen myös maininnut edellisten kurssien toiveista ja niistä seuranneista kurssimuokkauksista. Palautekyselyssä olen halunnut tietää opetettujen sisältöjen haastavuudesta, opetusmenetelmistä ja miten niitä voisi kehittää seuraavilla kurssikerroilla. Tietokone työvälineenä -kurssilla saatujen ideoiden perusteella kehitinkin mikroilujen ryhmäjakoa tasoryhmiin, ja kirjoitin aiheesta artikkelin AD-symposiumiin 2007 (s 232-).

Vuoden 2009 Sulautuvan opetuksen seminaarin casena ja Peda-forum-päivien teemaryhmässä käsittelimme Taina Kaivolan kanssa kurssikokonaisuutta, jonka kerättyjä palautteita hyödynsimme esityksissä.

Pyysin myös vertaispalautetta lähimmiltä kollegoiltani, otsikolla ”mikä on sinun näkökulmastasi minun erityisosaamistani opetuksenkehittäjänä?”. Näiden ihanien palautteiden mukaan
a) osaamisalueitani ovat

 • ”että ymmärrät sekä opetuksen ja oppimisen pedagogisia asioita että teknisiä juttuja ja pystyt yhdistämään ne niin, että pedagogiset asiat ovat ensisijalla.”
 • ”minusta systemaattinen ja akateeminen lähestymistapa opetuksen kehittämiseen”
 • ”hyvä yhdistelmä sekä teoriaa että kokemusta opettamisesta ja opetuksen kehittämisestä”
 • ”verkkopedagoginen tuntemus laajana ja monitahoisena kokonaisuutena, yksityiskohtia unohtamatta”
 • ”monipuolinen akateeminen osaaja. Hallitset suvereenisti tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät sisällöt ja menetelmät, sisältäen myös käyttäjän näkökulman”
 • ”sinulla on ymmärrys siitä, miten teknologia parhaiten palvelee opetusta ja siihen liittyvä nopea ongelmanratkaisutaito (pedalähtöisyys tekniikkalähtöisyyden sijaan, vaikka teknologinen osaaminen korkealla tasolla sekin)”
 • ”joskus tahti voisi olla hitaampi, mutta toisaalta tätä kautta syntyy uusia ideoita ja tietoa&ymmärrystä karttuu”

b) ja vahvuuksiani opetuksen kehittäjänä ovat

 • Ripeä, napakka, reipas ja ajoittain suorastaan kuplivan iloinen asenne työntekoon ja arvatenkin elämään yleensä
 • hyvin aikaansaava
 • tarvelähtöisyys
 • loistava kielitaito 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *