Visioiden

Millainen kehitys saa aikaan pysyvää muutosta? -> Kun kehitys etenee riittävän pienin etapein, sellaisin, että ne on helppo saavuttaa, ja edistyminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa (lähde toistaiseksi Mari Käki 🙂

Kehitys etenee sykleittäin. Välillä kokeillaan, sitten arvioidaan. Hyväksi koettuja käytäntöjä jaetaan muillekin. Yksittäiset kokeilut ovat pilotteja, ja piloteista on päästävä yhteisiin käytäntöihin. Siksi hyviksi koetuista toimintamalleista on tehtävä päätöksiä, ja näiden päätösten tekijät ovat yksiköiden johtajia. Yksikkötason ratkaisut tukevat opettajia ja tuovat heille myös tarvittavia resursseja. Jotta näin systemaattisesti voidaan kehittää, on myös kokeiluista osoitettava, mikä on onnistunutta ja mikä ei. Se on opettajia tukevan opetuksenkehittäjän tehtävä. Kuten minun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *