Yhteistyössä

“Käsitys laadusta korkekoulutuksesta voi parhatien syntyä ja kehittyä vuorovaikutuksessa toisten saman yhteisön jäsenten kanssa” (Kokeilemalla laatua opettamiseen s. III)

Teen mielelläni yhteistyötä, ja yhteistyötä ja -taitoja työssäni myös tarvitaan. Kollegojeni lisäksi tärkeitä yhteistyötahojani ovat yliopiston sisäisesti tiedekuntien verkko-opetuksen tukihenkilöt ja pedagogiset yliopistonlehtorit (pedalehtorit), joista Taina Kaivola on myös jatko-opintojeni ohjaaja, sekä tietotekniikkakeskuksesta Opetuksen ja tutkimuksen tuen porukka. Kansallisesti teen yhteistyötä sisältölähtöisesti Moodleen ja verkko-opetuksen eri osa-alueisiin liittyen, ylläpidän Moodlen suomi- ja finlandssvenska-kielipaketteja ja osallistun yhteisten ohjeiden tuottamiseen.

Osana aktiivista toimintaani verkko-opetuksen edistämiseksi ja kehittämiseksi osallistun ja esiinnyn säännöllisesti suomalaisissa seminaareissa ja konferensseissa. Niihinkin kirjoitan esitykset mielelläni yhdessä kollegojen kanssa. Aktiivisia, osaavia ja mukavia kanssakirjoittajiani ovat esimerkiksi Marja Silenti lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksiköstä, Taina Rytkönen-Suontausta Itä-Suomen yliopiston oppimiskeskuksesta ja Taina Kaivola matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetuksen tuesta.

Oleellisin yhteistyöhön liittyvä kokemukseni on ollut huomata, miten yhteistyötä kannattaa lähteä tekemään ja kenen kanssa; vastapuoliin pitää ensin tutustua, jolloin näkee, kenen kanssa yhteistyö voi lähteä sujumaan ja kenen kanssa ei. Työn tehokkuuden kannalta toimivat ja mielekkäät yhteistyökumppanit tuntuvat valikoituvan tutustumiskokemusten perusteella ajan myötä. Joidenkin organisaatioiden kanssa on sitten lisäksi yritettävä tehdä yhteistyötä, vaikka se ei silleen sujuisikaan. Näitä yhteistyöasioita käsitellään meidän yksikössä yhteisesti ja tehdään päätökset yhteistyön jatkamisesta tai vähentämisestä, tapauskohtaisesti, tarpeiden ja strategisten tavoitteiden mukaan. Yhteistyö onnistuu parhaiten sisältölähtöisesti, eli kun eri organisaatioilla on samoja tarpeita. Esimerkiksi kansallinen Moodle-rinki kokoontuu, koska sille on tilausta. Sen sijaan virtuaaliyliopiston työryhmät eivät ole olleet yhtä toimivia, koska niissä on nimetty osallistujia ”jokaisesta” organisaatioista, vaikka yhteistä tarvelähtöistä otsikkoa ei ole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *