Antiikin kulttuurin opiskelu luentosalin ulkopuolella

Antiikin kulttuurin opiskelu ei ole pelkästään luennoilla käyntiä, esseiden ja tenttivastausten kirjoittamista, vaan ala tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia työskennellä myös itse antiikin materiaalisen kulttuurin kanssa. Tänne blogiin, kuten myös some-kanaviin, tulee aika ajoin ilmoituksia erilaisista mahdollisuuksista, kuten kaivauksista Välimeren alueella (ja mahdollisesti muuallakin) sekä erilaisista työpajoista ja kursseista. Lisäksi blogiin tulee myös antiikin kulttuurin opiskelijoiden kokemuksia kaivauksista, konferensseista, ynnä muusta perinteistä opetusta tukevasta toiminnasta.

Ohessa on hakuilmoitus The Casa Della Regina Carolina -projektin kaivauksille Pompejiin. Kaivauksen järjestää Cornellin yliopisto Yhdysvalloista ja työkielenä on englanti. Mukana kaivauksilla on myös allekirjoittanut ja kehotankin erityisesti puutarha-arkeologiasta kiinnostuneita hakemaan. Tietenkin myös muidenkin kannattaa hakea! Näillä kaivauksella osallistuja joutuu maksamaan omat kulunsa (lennot, majoituksen, ruokailut jne.) Kansainvälisillä kaivauksilla on hyvin erilaisia tapoja: jotkut perivät kurssimaksun, osa velvoittaa osallistujan maksamaan omat kulunsa, jotkut saattavat korvat kulut tai osan niistä, ja joskus voi jopa saada palkkaakin. Viimeksi mainitut tapaukset ovat suhteellisen harvinaisia ja niihin on paljon hakijoita, mutta aina kannattaa hakea myös niihin.

Samuli Simelius