Blogin tarkoitus

Tämä henkilökohtainen blogi koskee Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen kurssia Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 2015. Blogin tarkoituksena on esitellä ja analysoida kurssin aikana tekemiäni töitä. Kurssin sisältöä kuvaillaan sen virallisessa tiedotusblogissa seuraavanlaisesti:

“Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat paikkatiedon maailmaan. Kurssilla käytetään pääsääntöisesti yhtä tai useampaa tietokoneohjelmaa, tuotetaan karttoja, pidetään blogia ja harrastetaan julkista itsetutkiskelua.

Kurssikerroilla suoritetaan tehtäviä ohjatusti ja itsenäisesti sekä tuotetaan karttoja, jotka julkaistaan muiden kurssilaisten nähtäväksi. Julkaisupaikkana toimii jokaiselle kurssilaiselle perustettava henkilökohtainen, mutta samalla julkinen blogi. Blogissa myös esitetään vastauksia annettuihin kysymyksiin ja erillisiin blogissa suoritettaviin tehtäviin, sekä kirjataan ylös oppittuja asioita ja analysoidaan tuotettuja karttoja.”

Lähde: Tervetuloa kurssille. Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 2015 -blogi. Helsingin yliopisto. 15.1.2015. <https://blogs.helsinki.fi/pak-2015/2015/01/09/tervetuloa-kurssille/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *