Tietoa tutkimuksesta

Arkkuesineprojekti

Arkkuesineprojekti on uskontotieteellinen väitöskirjatutkimus,
jonka tavoitteena on kerätä tietoa arkku- ja hautaesineistä ja niihin liittyvistä kokemuksista. Samalla tarkoitus on kartoittaa näiden esineiden esiintyvyyttä Suomessa ja tarkastella myös hautausalan ammattilaisten näkemyksiä aiheesta. Tässä tutkimuksessa arkkuesineillä tarkoitetaan arkun sisään asetettavia esineitä ja vainajalle puettavia vaatteita ja asusteita. Hautaesineillä tarkoitetaan esineitä, jotka asetetaan hautaan vasta hautauksen tai uurnanlaskun yhteydessä.

Tutkimus hyödyntää relationaalista näkökulmaa, jolla tässä viitataan suhteita korostavaan tutkimusotteeseen ja käsitykseen kuoleman jälkeisestä ihmissuhteiden jatkuvuudesta ja joustavuudesta. Vaikka materian rooli ylipäätään näyttäytyy tunnesiteiden jatkumisen ja uudelleenmuotoutumisen kannalta keskeisenä, ei arkkuesineitä ole tästä näkökulmasta juuri tarkasteltu. Tutkimuksen tarkoitus onkin laajentaa ymmärrystä materian merkityksestä kuoleman ja ihmissuhteiden kontekstissa.

Tutkimuksen aineisto kerätään kirjoituskutsulla, kyselylomakkeella ja haastatteluilla. Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa. Klikkaa itsesi osallistu tutkimukseen -sivulle. Sieltä löydät sekä kirjoituskutsun että hautausalan ammattilaisille kohdennetun kyselyn.