Category Archives: information literacy

ARONI-hanke jälleen esillä ITK-konferenssissa

Nyt on Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin juhlavuosi, eli vuonna 2019 konferenssi järjestetään 30. kerran. ARONI-hanke on esillä konferenssissa  foorumiesityksessä, jossa raportoidaan tutkimustuloksia lukiolaisten nettilukutaidoista, sekä työpajassa, jossa esitelään ja pohditaan pedagogisia ideoita nettilukutaitojen opettamiseen.

Tarkemmat kuvaukset esityksistä löytyvät ITK2019-konferenssin sivuilta:

Testattua tietoa lukiolaisten tiedonhaun sekä lähteiden luotettavuusarvioinnin ja argumentaatioanalyysin taidoista. Foorumiesitys 22.3.2019 klo 10:15-10:45. Esityssali 35.

Ideoita nettilukutaitojen opettamiseen – kokemuksia opetuskokeiluista. Toimintasessio 21.3.2019 klo 14:30 – 15:45. Kavaljeeri.

 

 

Nuorten tietotyötaidoista ITK2018-konferenssissa

ARONI-hankkeen tutkijat järjestävät ITK2018-konferenssissa perjaintaina 13.4.2018 toimintasession, jossa fokuksessa on nuorten tietotyötaitojen edistäminen lukio-opetuksessa ja -opiskelussa. Sessiossa sekä esitellään hankkeen tähänastisia tuloksia että osallistetaan osanottajat pohtimaan lukio-opetuksen kehittämistä yleensä ja omia opetuskäytäntöjään.

Session otsikkona on Lukion opettaja: tule pohtimaan opiskelijoittesi tietotyötaitoja!

Tarkempi kuvaus session sisällöstä löytyy ITK-konferenssin sivuilta. Sinne tulee myös linkki session materiaaleihin. Twitterissä sessioon voi viitata -hashtagilla.

Tervetuloa mukaan!

 

 

Tietotyötaitoja voisi opettaa enemmän ja systemaattisemmin

ARONI-hankkeessa tutkijoiden keskeinen kiinnostus on opiskelijoiden tietotyötaitojen kehittäminen ja kehittyminen. Näitä taitoja hehkutetaan kaikenlaisissa yhteyksissä, ja tietysti aiheesta, mutta tietotyötaitojen konkreettinen sisältö, niiden opettaminen ja arvioiminen ovat yhä vasta kehittymässä, niin opettajien kuin tutkijoiden näkökulmasta. On helppo sanoa, että esimerkiksi oppilaiden tiedonhakutaitoja opetetaan vaikkapa projektitehtävillä tai tiedonhakutehtävillä, mutta mitä todella opetetaan tai opitaan näissä tehtävissä on epäselvää. Tällaiset monimutkaiset taidot kehittyvät vasta usean tehtävän avulla, pitkäkestoisesti, erilaisten tehtävien ja oppiaineiden yhteydessä. Usein ajatellaan, että taidot saavat perustansa ala- ja yläkoulun opetuksessa eikä lukiolaisille enää tarvitse opettaa konkreettisia taitoja, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Tietotyötaitoja voisi opettaa enemmän ja systemaattisemmin, kaikilla kouluasteilla.

Pietikäinen, Kortelainen ja Siklander ovat tehneet tapaustutkimuksen suomalaisessa kontekstissa opettajien ja kirjastotyöntekijöiden yhteisopetuksesta. Niinkuin kirjoittajat toteavat, koulujen ja kirjaston yhteistyötä on toki ollut jo kauan, mutta syvällisempää opettajan ja kirjastotyöntekijän yhteistyötä opetuksessa ei juuri ole. Useissa maissa on vahva koulukirjastojen verkosto – kun julkinen kirjastolaitos ei ehkä ole samalla tasolla kuin Suomessa – ja silloin tietysti opettajan on helppo toimia yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Meillä organisaatioiden erillisyys, ja usein fyysinenkin etäisyys, vaatii erityisiä järjestelyjä yhteisopettamisen toteuttamiseksi, mutta se onnistuu, kun kirjoittajat artikkelissaan osoittavat.

ARONIn sisältöjäkin käsittelevä artikkeli on suoraan saatavissa: http://www.informationr.net/ir/22-2/paper755.html

Viitetiedot: Pietikäinen, V., Kortelainen, T. & Siklander, P. (2017). Public librarians as partners in problem-based learning in secondary schools: a case study in Finland. Information Research, 22(2), paper 755. Retrieved from http://InformationR.net/ir/22-2/paper755.html (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/6r2RAXf32)

Tietotyö netissä -teemaseminaari ITK-päivillä 6.-7.4.2017

Tietotyö netissä: haastetaanko lukiolaisia riittävästi?

ARONI-hankkeen tutkijat kolmesta yliopistosta pitävät teemaseminaarin Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa eli ITK-konferenssissa 6.-7.4.2017 Hämeenlinnassa.

Teemaseminaarissa tarkastellaan uusia tutkimustuloksia lukiolaisten argumentatiivisista nettilukutaidoista ja niiden yhteyksistä lukiolaisten tietokäsityksiin ja arkielämän tietokäytäntöihin. Lisäksi seminaarissa esitellään tuloksia siitä, minkälaisiin käytäntöihin tämän päivän lukiokurssien opetusmenetelmät ja työtavat opiskelijoita ohjaavat.

Teemaseminaari koostuu kolmesta toisiinsa nivoutuvasta esityksestä:

  • Luotettavuus puntarissa: Lukiolaiset nettilähteiden arvioijina
  • Minkälaisia ovat lukiolaisten tietokäsitykset ja arkielämän tietokäytännöt?
  • Lukio-opetuksen pedagogiset käytännöt ja tietotyötaitojen kehittäminen

Teemaseminaariin ovat tervetulleita lukion opettajat ja rehtorit, aineenopettajat ja tutkijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Aika ja paikka: Pe 7.4. klo 11:00 – 12:15, Esityssali 23 (ITK-päivien ohjelma)