Category Archives: online inquiry

Pedagoginen malli tutkivan nettilukemisen taitojen opettamiseen

ARONI-hankkeessa tutkittiin akateemisten tietotyötaitojen ja tutkivan nettilukemisen taitojen oppimista ja opettamista sekä kehitettiin ja kokeiltiin pedagogista mallia taitojen oppimisen tukemiseen. Olemme koonneet tutkivan nettilukemisen opetuskokeilun materiaalit verkkoon kaikkien saataville. Opetuskokeilu toteutettiin suomalaisissa lukioissa ÄI4-kurssilla vuosina 2017-2018, mutta pedagogisia ideoita ja materiaaleja voi mielestämme hyvin käyttää eri koulutusasteilla, oppiaineissa ja konteksteissa soveltaen ja muokaten niitä tavoitteiden ja tilanteen mukaan.

Laitamme materiaalit jakoon Opetus- ja kulttuuri ministeriön uuden Avointen oppimateriaalien edistäminen -portaalin (http://aoe.fi) kautta, kunhan se valmistuu vuodenvaihteessa 2019-20. Halusimme kuitenkin julkaista materiaalit jo ennen sitä, joten olemme koonneet tähän linkit materiaalikokonaisuuden eri osiin.

Lisäys 10.9.2020: Materiaalit löytyvät nyt myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta.

Tutkivan nettilukemisen opetuskokeilun materiaalit

Saate

Opettajan opas

Tehtäväohje

Mallirunko opiskelijoiden työskentelydokumentista

Yhteisen verkkotilan toteutusmalli OneNote-muistikirjana

Ohjeet ja tietoiskut eri työskentelyvaiheisiin 

Tiedonhaku ja lähteiden valinta (oppitunti 1)  

Lähteiden kriittinen arviointi (oppitunti 2) 

Synteesin laatiminen (oppitunti 3) 

Synteesien esittäminen ja niistä keskustelu (oppitunti 4) 

 

What do you want to do ?

New mail

ARONI-hanke jälleen esillä ITK-konferenssissa

Nyt on Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin juhlavuosi, eli vuonna 2019 konferenssi järjestetään 30. kerran. ARONI-hanke on esillä konferenssissa  foorumiesityksessä, jossa raportoidaan tutkimustuloksia lukiolaisten nettilukutaidoista, sekä työpajassa, jossa esitelään ja pohditaan pedagogisia ideoita nettilukutaitojen opettamiseen.

Tarkemmat kuvaukset esityksistä löytyvät ITK2019-konferenssin sivuilta:

Testattua tietoa lukiolaisten tiedonhaun sekä lähteiden luotettavuusarvioinnin ja argumentaatioanalyysin taidoista. Foorumiesitys 22.3.2019 klo 10:15-10:45. Esityssali 35.

Ideoita nettilukutaitojen opettamiseen – kokemuksia opetuskokeiluista. Toimintasessio 21.3.2019 klo 14:30 – 15:45. Kavaljeeri.

 

 

Lukiolaisten nettilähteiden luotettavuuden arviointitaidoissa on vielä kehitettävää

Nettilähteiden luotettavuuden arvioimisen opettamiselle on lukioissa selvästi tarvetta. Näin kertoo TtM Elina Hämäläinen juuri valmistuneessa kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassaan “Lukiolaiset internetlähteiden luotettavuuden arvioijina”.

Tutkimus on osa ARONI-tutkimushanketta ja siihen osallistui 186 lukiolaista Kanta-Hämeestä. Lukiolaiset tekivät nettilukutaitoja mittaavan tehtävän, jonka yhtenä osana tuli etsiä kaksi nettilähdettä lasten rokottamisen tarpeellisuutta tarkastelevaa selvitystä varten. Lähteiden luotettavuutta opiskelijat arvioivat asteikolla luotettava – melko luotettava – epäluotettava ja lisäksi heidän tuli perustella tämä luotettavuusarviointi.

Lukiolaiset valitsivat pääosin suhteellisen luotettavia lähteitä. Mutta erityisen taitavia lähteiden luotettavuuden arvioijia ei tutkimuksessa löytynyt lainkaan ja heikkoja arvioijia  lukiolaisista oli lähes joka viides. Kriittisiä huomioita valitsemiensa lähteiden luotettavuudesta esitti kuitenkin yli 42 % lukiolaisista.

Pro gradu -tutkielma on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201706062683.

 

Tietotyö netissä -teemaseminaari ITK-päivillä 6.-7.4.2017

Tietotyö netissä: haastetaanko lukiolaisia riittävästi?

ARONI-hankkeen tutkijat kolmesta yliopistosta pitävät teemaseminaarin Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa eli ITK-konferenssissa 6.-7.4.2017 Hämeenlinnassa.

Teemaseminaarissa tarkastellaan uusia tutkimustuloksia lukiolaisten argumentatiivisista nettilukutaidoista ja niiden yhteyksistä lukiolaisten tietokäsityksiin ja arkielämän tietokäytäntöihin. Lisäksi seminaarissa esitellään tuloksia siitä, minkälaisiin käytäntöihin tämän päivän lukiokurssien opetusmenetelmät ja työtavat opiskelijoita ohjaavat.

Teemaseminaari koostuu kolmesta toisiinsa nivoutuvasta esityksestä:

  • Luotettavuus puntarissa: Lukiolaiset nettilähteiden arvioijina
  • Minkälaisia ovat lukiolaisten tietokäsitykset ja arkielämän tietokäytännöt?
  • Lukio-opetuksen pedagogiset käytännöt ja tietotyötaitojen kehittäminen

Teemaseminaariin ovat tervetulleita lukion opettajat ja rehtorit, aineenopettajat ja tutkijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Aika ja paikka: Pe 7.4. klo 11:00 – 12:15, Esityssali 23 (ITK-päivien ohjelma)