Tervetuloa!

Sivusto tarjoaa videoita ja tekstejä sekä harjoituksia asiakastyön dokumentointiosaamisen kehittämiseksi. Materiaalia voi hyödyntää sekä yksin että ryhmässä. Keskustelut kollegoiden kanssa työn dokumentoinnista ovat hyödyllisiä ja lisäävät yhteistä osaamista.

Tutustu sivuston sisältöön alla olevasta ”Opastusta sivustoon” -osiosta. Videot on nauhoitettu keväällä 2021. Tämä sivusto on avattu julkiseksi keväällä 2022. Voit lähettää sivustosta palautetta ja kehittämisehdotuksia sähköpostitse: aino.kaariainen(at)helsinki.fi

Sivustoa hyödynnetään osana Helsingin yliopiston sosiaalityön maisterivaiheen opetusta ja avoimuutensa vuoksi se toimii niin sanotun jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisena materiaalina kaikille sosiaalityön ammattilaisille.

Helsingissä 31.1.2022

Aino Kääriäinen, VTT, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori

Video: Johdanto

 

Opastus sivustoon

Sivustolla käsitellään asiakastyön dokumentointia eri näkökulmista. Punaisena lankana on lisätä ymmärrystä asiakastyön dokumentoinnin merkityksistä tiedonmuodostukselle sosiaalityössä. Asiakirjoilla on suuri merkitys sosiaalityön asiakkaille itselleen ja heidän asioidensa hoitamisessa. Asiakirjat ovat myös työntekijälle tärkeitä tehdyn työn näyttämiseksi. Asiakirjat mahdollistavat myös jälkikäteisarvioinnin ja ovat valvonnan väline. Tällä sivustolla ei käsitellä erilaisia asiakastyön dokumentoinnin järjestelmiä, eikä rakenteisen kirjaamisen perusteita.

Löydät seuraavat aiheet:
– Viranomaistekstien valta
– Kirjoittaminen ja tulkinnat
– Asiakirjojen lukeminen
– Asiakkaan osallisuus
– Suunnitelmat ja monialaisen työskentelyn dokumentointi
– Havaitsemisen suhde tietämiseen
– Dokumentoinnin eettiset periaatteet

Jokaiseen aiheeseen on linkitetty lyhyt video, kirjallista materiaalia sekä pohdintatehtäviä.

Itsearviointi Dokumentointiajatuksistani