Lääketieteellisenä asiantuntijana verkossa

Kuva: Susanna Paju

Lääkärit ja hammaslääkärit pitävät harvemmin blogeja ja kirjoittavat sosiaalisessa mediassa, meidät on koulutettu hieman erityyppisiin tehtäviin kuten diagnoosin tekoon ja potilaiden hoitamiseen. Sairaiden parantamisen lisäksi lääkärinvala (1) velvoittaa meitä edistämään ja ylläpitämään terveyttä, ja siihen päämäärään sopii hyvin julkinen asiantuntijana esiintyminen. Tavoitteina verkossa toimimiseen ovat väärien ja jopa vahingollisten terveysväittämien oikaiseminen sekä totuudenmukaisen ja terveyttä edistävän tiedon levittäminen. Verkossa voidaan sama asia kertoa kerralla huomattavasti suuremmalle määrälle lukijoita kuin vastaanotolla jokaiselle potilaalle erikseen. Ehkä puolueettoman ja todenmukaisen terveystiedon verkkolevittämisellä voisi olla jopa kansanterveydellisiä vaikutuksia?

Kollegoiden verkkoviestinnän lukijakommentteja katsoessa havaitsee, että lääketieteen tutkijoiden ja kliinikoiden esiin tuoma puolueeton tieto on toivottua. Yleisö ei ole siten pelkästään markkinoiden tai kaupallisten yrittäjien armoilla, ja, toisaalta, erilaisiin terveysväittämiin vastaaminen tutkimusnäyttöön perustuen vähentää väärien uskomusten eli ”huuhaan” leviämistä. Terveyteen ja hyvinvointiin keskittyneessä Antidootti-portaalissa (2) lääketieteen ja ravitsemustieteen ammattilaiset pyrkivät oikomaan julkisuudessa liikkuvia vääriä väitteitä. Antidootin noin 20 kirjoittajaa tuovat selkokielisesti esiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa sekä käsittelevät tutkimusten ja erilaisten terveysväitteiden vahvuuksia ja heikkouksia kriittisesti. Heillä on mielestäni kunnioitettava pyrkimys, sillä väärä tieto leviää nykyaikana nopeasti ja some-kohut nousevat äkkiä. Verkossahan kuka tahansa voi esiintyä asiantuntijana ja kertoa terveyteen liittyviä asioita omien intressiensä kannalta. Todenmukaisen ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan tiedon esittäminen on siksi ensisijaisen tärkeää.

Lääketieteen edustajien verkkoasiantuntijuuden ei kuitenkaan tarvitse olla pelkkää taistelua vääriä uskomuksia vastaan. Se voi olla myös sellaisen tutkimustiedon yleistajuistamista ja levittämistä, mitä tutkitaan hyvin vähän tai vain jossain muualla maailmassa. Kirjallisuuden seuraaminen on osa tutkijan työtä, ja sitä kautta voidaan viimeisimpiä tietoja kertoa potentiaalisten potilaiden lisäksi myös kliinisesti suuntautuneille kollegoille, joilla ei kenties potilastyön tekemisen takia ole mahdollisuuksia perehtyä kaikkiin ajankohtaisiin löydöksiin ja tieteelliseen kirjallisuuteen. Tärkeää verkossa toimimisessa on se, että asioista puhutaan, vääriä luuloja oikaistaan ja oikea tutkimustieto leviää laajempaan, kansalaisten terveyttä hyödyttävään ja edistävään käyttöön.

Lähteet

1. Lääkärinvala https://www.laakariliitto.fi/liitto/etiikka/laakarinvala/ 

2. Antitidootti-portaali www.antidootti.fi