Hallitus 2012

Puheenjohtaja: Jukka Kajala
Varapuheenjohtaja: Jaakko Helke
Sihteeri: Aapo Jussila
Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Stephan Schulz, Laura Pesola, Annika Vellonen ja Lauri Silander.
Muut järjestön roolit
Rahastonhoitaja: Metti Seppälä
Ympäristövastaava: Stephan Schulz
Tasa-arvovastaava: Stephan Schulz
Opintovastaava: Hanna Westerlund
Tiedottaja / Sähköpostivastaava / WWW-vastaava: Laura Pesola
Tila- ja bilevastaavat: Lauri Silander ja Annika Vellonen
Tilavastaavaa TAHLossa: Lauri Silander
Toiminnantarkastaja: Inari Listenmaa
Varatoiminnantarkastaja: Jan Guillen
Kulttuurivastaava: Metti Seppälä