Hallitus 2013

Puheenjohtaja: Antti Laine
Varapuheenjohtaja: Virpi Sumu
Sihteeri: Noora Pyörre
Hallituksen varsinaiset jäsenet: Lauri Salmela, Hannamari Tamminen, Stephan Schulz
Hallituksen varajäsenet: Aapo Jussila, Lauri Silander
Muut järjestön roolit:
Rahastonhoitaja: Jukka Kajala
Opintovastaava: Stephan Schulz
Tiedottaja ja www -vastaava: Inari Listenmaa
Sähköpostivastaava: Laura Pesola
Ympäristö- ja tasa-arvovastaavat: Virpi Sumu ja Hannamari Tamminen
Bilevastaava: Lauri Silander
Tilavastaava: Aapo Jussila
Kulttuurivastaava: Metti Seppälä
Liikuntavastaava: Jan Guillén
Toiminnantarkastaja: Annika Vellonen
Varatoiminnantarkastaja: Jan Guillén