Hallitus 2014

Puheenjohtaja: Aapo Jussila
Varapuheenjohtaja: Meri Jernström
Sihteeri: Juha Luukkonen
Hallituksen varsinaiset jäsenet: Iris Séraphin, Hannamari Tamminen, Saara Wuokko
Hallituksen varajäsenet: Kalle Karjalainen, Antti Laine
Muut järjestön roolit:
Rahastonhoitaja: Jukka Kajala
Toiminnantarkastaja: Stephan Schulz
Varatoiminnantarkastaja: Jan Guillén
Opintovastaava: Kirsi Kauppinen
Ympäristö- ja tasa-arvovastaava: Jan Guillén
Tilavastaava: Meri Jernström
Bilevastaava: Saara Wuokko
Liikuntavastaava: Kalle Karjalainen
Kulttuurivastaava: Iris Séraphin
Tiedottaja: Aapo Jussila
Www- ja sähköpostivastaava: Virpi Sumu