Hallitus 2015

Puheenjohtaja: Juha Luukkonen
Varapuheenjohtaja: Beatrice Böstman
Sihteeri: Jaakko Helke
Hallituksen varsinaiset jäsenet: Riina Juurmaa, Laura Silander, Saara Wuokko
Hallituksen varajäsenet: Antti Laine, Niina Väisänen
Muut järjestön roolit:
Rahastonhoitaja: Jukka Kajala
Toiminnantarkastaja: Annika Vellonen
Varatoiminnantarkastaja: Jan Guillén
Opintovastaava: Aapo Jussila
Ympäristö- ja tasa-arvovastaava: Antti Laine
Tilavastaava: Viljami Haakana
Bilevastaavat: Riina Juurmaa, Joonas Kimpimäki, Roosa Meriläinen
Liikuntavastaava: Kalle Karjalainen
Kulttuurivastaava: Laura Silander
Www- ja sähköpostivastaava: Roosa Meriläinen
Vara-www-vastaava: Riina Juurmaa