Hallitus 2016

Puheenjohtaja: Saara Wuokko
Varapuheenjohtaja: Eetu Sipilä
Sihteeri: Artturi Ylinen
Hallituksen muut varsinaiset jäsenet: Riina Juurmaa, Laura Silander, Mitja Tähtelä
Hallituksen varajäsenet: Meri Myllyneva, Riikka Raatikainen
Muut virat:
Rahastonhoitaja: Jukka Kajala
Toiminnantarkastaja: Annika Vellonen
Varatoiminnantarkastaja: Jan Guillén
Opintovastaava: Jaakko Helke
Ympäristö- ja tasa-arvovastaava: Mitja Tähtelä
Tilavastaava: Eetu Sipilä
Bilevastaavat: Riina Juurmaa, Artturi Ylinen
Kulttuuri- ja liikuntavastaava: Eetu Sjöblom
Www- ja sähköpostivastaava: Viljami Haakana
Vara-www-vastaava: Roosa Meriläinen
Kahvivastaava: Jaakko Helke
Uuninpankkopoika: Stephan Schulz