Syrjintä- ja häirintälomake

Linkki Aspektin syrjintä- ja häirintälomakkeeseen.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa, mikäli Aspektin toiminnassa, opiskelijatapahtumissa tai yliopistolla yleisemmin olet kokenut tai havainnut epäyhdenvertaista, loukkaavaa, uhkaavaa, ahdistavaa tai joustamatonta käytöstä tai asennetta liittyen etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen, tai mikäli olet kokenut jonkin tilanteen muulla tavoin epämukavaksi tai ahdistavaksi.

Lomakkeen käsittelee luottamuksellisesti Aspektin yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan sähköpostitse: emma.vesakoivu@helsinki.fi.