5. kurssikerta

Viidennellä kurssikerralla oli tarkoitus lähinnä kerrata ja testata MapInfosta oppimiamme menetelmiä suorittamalla opettajan antamia tehtäviä. Aineistoina tehtävissä oli asukas-, taajama- ja juna-asematiedot Vantaalta ja lisäksi joitakin pääkaupunkiseutua koskevia aineistoja kuten seudun kartta. Kurssikerta alkoi kuitenkin yhteisellä tutustumisella uuteen MapInfon ominaisuuteen, bufferointiin eli puskurointiin.

Puskuroinnilla voidaan laskea helposti esimerkiksi, kuinka monta jotain tiettyä kohdetta on jonkin rajatun alueen sisällä. Käytimme harjoittelussa aineistona viime kerralla tuottamaamme Pornaisten keskustan karttaa, ja laskimme puskuroimalla, kuinka monta asuinrakennusta sijaitsee 100 metrin eteläisyydellä keskustaa halkovasta tiestä. Teimme saman tyyppiset analyysit myös Pornaisten terveysasemalle ja koululle. Sen jälkeen oli aika ryhtyä tekemään itsenäisharjoituksia, joissa hyödynnettiin aiemmin opittuja taitoja kuten aineistojen yhdistelyä sekä mm. juuri puskurointia. Harjoituksen tulokset näkyvät alla olevassa taulukossa. Kun vertailin saamiani tuloksia esimerkiksi Jaakko Huttusen blogissaan esittelemiin tuloksiin, huomasin niissä monia yhteneväisyyksiä, mutta myös joitain suuriakin eroja. Ehkä jompikumpi meistä on tehnyt laskuvirheen jossain kohdassa?

PAK blogi 5 -taulukko

Puskuroinnilla oli iso osa itsenäisharjoitusten suorittamisessa, sillä varsinkin lentokenttiin, juna-asemiin ja taajamiin liittyvissä tehtävissä siitä oli suurta hyötyä. Puskurointi onkin oiva apuväline, jos halutaan tarkastella joidenkin muuttujien lukumäärää tai muita arvoja alueella, jota ei ole erikseen rajattu. Esimerkiksi peruskoulujen tapauksessa sillä voidaan saada arvokasta tietoa siitä, kuinka monta lapsiperhettä asuu vaikkapa kilometrin etäisyydellä koulusta. Itsenäisharjoituksen viimeisessä osassa, jossa valitsin kolmesta eri vaihtoehdosta aiheekseni pääkaupunkiseudun uima-altaat ja saunat, puskuroinnista ei kuitenkaan ollut juuri hyötyä. Siinä tärkeään osaan MapInfon toiminnoista nousi ns. kyselyt, joilla selvitettiin esimerkiksi kuinka moni aineiston taloista oli omakotitaloja, kerrostaloja ja niin edelleen. Tässä viimeisessä itsenäisharjoituksen osassa tuotettiin myös kurssikerran ainoa kartta, jonka aiheena oli uima-altaiden jakautuminen pääkaupunkiseudun osa-alueilla. Kartasta huomataan, että uima-altaita on selvästi eniten Helsingissä, etenkin kaupungin läntisissä, luoteisissa ja kaakkoisissa osissa. Karttani on kurssikerran loppupuolen sähläämisen vuoksi visuaalisesti hävettävän huono, aina legendasta mittakaavaan saakka, mutta ajaa joka tapauksessa asiansa.

Kuva 2. Kartta uima-altaiden lukumääristä eri pääkaupunkiseudun osa-alueilla.

Kuva 2. Kartta uima-altaiden lukumääristä eri pääkaupunkiseudun osa-alueilla.

Viides kurssikerta oli ehkä haastavin tähän mennessä ja se osoitti hyvin taitoni ja erityisesti niiden puutteet MapInfo-ohjelman käytössä. Erilaisten teemakarttojen tuottaminen, mikä on yksi MapInfon keskeisimmistä toiminnoista, on minulla kohtuullisesti hallussa. Sen sijaan tietokantojen tietojen yhdistelyssä ja muokkaamisessa sekä erilaisten kyselyiden ja analyysien kohdalla joudun vähän liian usein selaamaan ohjeita tai kysymään apua. Mutta eiköhän se ala sujumaan, kun saan niiden käyttöön lisää rutiinia. MapInfolla pystyy tekemään monenlaisia kyselyjä ja karttoja, mutta visuaalisella puolella on mielestäni ohjelman suurimmat puutteet. MapInfon käyttöön liittyvistä rajoitteista en sen sijaan juuri osaa sanoa. Kaisa Pulliaisen mielestä rajoittuvuuksia aiheuttavat mm. käyttäjän taidot sekä aineistojen laatu ja saatavuus, ja nämä ovat omasta mielestänikin tärkeimmät rajoitukset, vaikka ne eivät liitykään varsinaisesti itse ohjelmaan.

Lähteet

Huttunen, J. (2015). Viides kurssikerta, 10.02.2015 – Bufferointia. jaahuttu’s blog. <https://blogs.helsinki.fi/jaahuttu/2015/02/20/viides-kurssikerta-10-02-2015-bufferointia/< Luettu 14.3.2015.

Pulliainen, K. (2015). Kurssikerta 5. <https://blogs.helsinki.fi/kxtammin/2015/02/19/kurssikerta-5/> Luettu 21.2.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *