Kari Peitsamo ja historiallinen Jeesus

Suomen tunnetuin teologian ylioppilas Kari Peitsamo täytti hiljattain 60 vuotta ja sai sen ansiosta palstatilaa useammassa sanomalehdessä. Tuotteliaan muusikon uran kertaamisen lisäksi henkilökuvat sivusivat Peitsamon opintoja. Jokaisessa jutussa toistui sama Peitsamon Twitter-tililtä tuttu väite: Jeesus ei ollut historiallinen henkilö.

 — on väärä väite, että olisi ollut historiallista henkilöä, joka olisi ratsastanut aasilla ja kaatanut pöytiä temppelissä, mutta tätä ei voida tutkimustradition takia myöntää. (IS)

— monet tutkijat eivät suostu hänen mukaansa uskomaan, että “ei ollut ketään tyyppiä, joka ratsasti aasilla”. Ei ketään, joka kulki paikasta paikkaan ja paransi ihmisiä. (HS)

Historian Jeesuksesta ei ole minkäänlaisia historiallisia, kirjallisia, arkeologisia tai paikkaan sidottuja todisteita. Hän on kokonaan fiktiota — (Kaleva 26.8.)

Haastatteluissa Peitsamo myös väittää riitautuneensa tiedekunnan johdon kanssa näkemystensä takia ja vihjaa, että Jeesuksen historiallisuuden kiistäminen asettaa esteen hänen valmistumiselleen. Jälkimmäinen väite on yksinkertaisesti täyttä puppua, ja riitakin vaikuttaa olevan melko yksipuolinen. Kommentit kuitenkin herättivät sen verran huomiota, että tiedekunnan dekaani Ismo Dunderberg joutui niitä tällä viikolla kommentoimaan:

Tieto ei pidä paikkaansa. Mitään riitaa ei ole olemassa ainakaan meidän puoleltamme. Peitsamo on kyllä käynyt esittelemässä näkemyksiään minulle ja muillekin opettajille. Lähinnä se on herättänyt ihmettelyä, että mihin hän näkemyksensä perustaa. (Kotimaa24)

Ja sitten vielä tämä:

Dunderberg korostaa, että yliopistossa teologian opetus ja tutkimus eivät ole tunnustuksellista.

Kenenkään valmistuminen teologisesta ei ole kiinni uskosta Jeesuksen olemassaoloon, ei edes Kari Peitsamon.

Mutta entäpä Peitsamon väite Jeesuksen historiallisuudesta? Onko evankeliumien kertomusten taustalla todellinen henkilö? Aiheesta on kirjoitettu hyllytolkulla tutkimusta. Ja kirjoitetaan edelleen; Suomessa Jeesus-tutkimusta tekee esimerkiksi Åbo Akademissa toimiva Historical Jesus Research group.

Selkeä raamatuntutkijoiden enemmistö uskoo Jeesuksen eläneen.  Evankeliumeista ja muista varhaisista lähteistä on muun muassa erilaisten autenttisuuskriteerien avulla etsitty todellisia historiallisia tapahtumia. Laajimmin sellaisiksi hyväksytään Jeesuksen kaste ja ristiinnaulitseminen. Muita historiallisen Jeesuksen elämään liitettyjä seikkoja ovat esimerkiksi opetuslapset sekä kiistat Jerusalemin temppelissä. Jeesuksen mainitsevat ei-kristilliset lähteet, kuten Josefus ja Tacitus, sisältävät itsenäisiä kuvauksia erityisesti hänen kuolemastaan.

Yksikään autenttisuuskriteeri ei tietenkään tarjoa eksakteja vastauksia, ja tarkan kuvan piirtäminen historiallisesta Jeesuksesta on olemassa olevien lähteiden pohjalta mahdotonta. Myös aiheen tutkimushistoriaan mahtuu monenlaisia huteja. Nykytutkimuksenkin kohdalla on jatkuvasti syytä kysyä, kuinka vakaalla pohjalla Jeesuksen elämästä esitetyt yksittäiset väitteet seisovat. Ajatusta Jeesuksesta kokonaan keksittynä hahmona on kuitenkin melkoisen vaikea perustella uskottavasti ja käytännössä tällaista näkökantaa voi pitää kumottuna.

Peitsamon twiiteistä ei ole selkeästi luettavissa, mihin hän näkemyksensä perustaa. Yksi syy vaikuttaa olevan Uuden testamentin tekstien syntyhistoria. Varhaisimmat Uuden testamentin tekstit, apostoli Paavalin seitsemän kirjettä, nimittäin keskittyvät maanpäällisen Jeesuksen sijaan ylösnousseeseen Kristukseen. Jeesuksen ihmiselämästä kertovat evankeliumit kirjoitettiin vasta niiden jälkeen. Seuraavan twiitin avulla pyrin esimerkin omaisesti avaamaan hieman Peitsamon argumenttia ja vastaamaan siihen:

Peitsamo väittää Paavalin keksineen ensin ajatuksen ylösnousseesta Kristuksesta, minkä jälkeen Markus ja muut evankelistat loivat hahmolle kertomuksissaan inhimillisen puolen. Evankeliumien kertomuksilla ei siis Peitsamon mukaan ole arvoa, sillä niitä varhaisemmat kristilliset tekstit eivät mainitse historiallista Jeesusta.

On totta, että evankeliumien ja niiden kuvaamien tapahtumien välillä on selvä ajallinen etäisyys. Kuitenkin esimerkiksi tekstien kerrostuneisuutta tutkimalla Markuksenkin evankeliumista voidaan paljastaa huomattavasti kirjoittamishetkeä vanhempaa traditiota, mahdollisesti myös Jeesuksen omaa opetusta. Varhaisen Jeesus-tradition kohdalla olennaista ei ole se, kuvaako se todellisia historiallisia tapahtumia, vaan se, että sitä ylipäätään on; kertomukset Jeesuksen elämästä lähtivät liikkeelle huomattavasti ennen evankeliumien kirjoittamista.

Myös Paavali mitä luultavimmin tiesi Jeesuksen olleen todellinen henkilö, vaikka olikin kirjeissään kiinnostuneempi hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Ainakin Paavali vaikuttaa tuntevan Jerusalemin seurakunnan johtohahmon Jaakobin Herran veljenä (Gal 1:19).

Toivoisin lukevani Kari Peitsamolta joskus Jeesuksen historiallisuuteen syvällisesti perehtyneen gradun. Silloin hänen esittämiinsä väitteisiinkin olisi helpompi tarttua. Nyt argumentointi valitettavasti jää Twitter-huutelun tasolle eikä ole kovin vakavasti otettavaa.

Luettavaa: Allison, Dale, Crossan, J.D. & Levine, Amy-Jill: The Historical Jesus in Context

3 thoughts on “Kari Peitsamo ja historiallinen Jeesus

  1. Antti, toi Dunderbergin perseen nuoleminen ei käytännössä edistä aihetta lainkaan. ”Herran sana” tai ”Herralta saatu” ovat ajalle ominaisia ilmauksia, jotka viittaavat joko uskovien yhteisön yleiseen normiin tai henk. koht. ilmestykseen, jolla argumentoidaan epäselviä tai kiistanalaisia kysymyksiä. ”Herran veli” taas on arvonimi tai kunnioittavan tuttavallinen puhuttelu jota ”veli”-ilmausta käytetään nykyäänkin, esim. Juhani Tamminen viitatessaan henkilöön, vaikkei mistään sukulaisuudesta olekaan kyse. (Paavali esim. puhuu Kristuksen ilmestymisestä 500 ”veljelle”.) Kaikki muu oikeastaan on kirjoituksessasi pelkkää spekulaatioita.

    Teologia painuu tieteenä mailleen, jos emme kunnioita tieteen metodia. Ja tieteen fakta on, ettei Jeesusta ollut. Ymmärrän toki, että tämä on tiedekunnan väelle ja arvovallalle kova paikka, mutta totuus on ainoa, joka eksegetiikan voi tässä tilanteessa enää vapauttaa vuosisatojen taikauskon ja sen myötä vääristyneen tutkimuksen tradition kahleista.

    Kristinusko syntyi Paavalin Kristus-visiosta. Aasilla ratsastava Jeesus keksittiin sitten myöhemmin. Kyllä Ismokin sen tietää. Mutta ymmärrän toki, ettei voi sitä ikinä virkansa puolesta myöntää. Helpommalla kuitenkin pääsisitte, sinäkin, jos myöntäisitte, sillä totuus vapauttaa. Ja totuus on tieteen korkein arvo ja päämäärä. Muista se.

    • Olipa hauska palata blogisivustolle pitkän tauon jälkeen, kun sieltä pompahti esiin tällainen kommentti! Sama ehdotus kuin blogitekstin lopussa: kirjoita aiheesta tieteelliset kriteerit täyttävä tutkimus, palataan siinä kohtaa aiheeseen. Tässä vaiheessa Twitterissä tuottamasi tekstin perusteella on aika hankala ottaa näkemystä vakavasti. Olen asiassa ihan mielelläni väärässä, enkä oikein jaksa uskoa, että tiedekuntamme uskottavuuskaan olisi tällaisen asian varassa.

  2. Kari jos et hyväksy Jeesusta historiallisena henkilönä, en voi hyväksyä ”Kauppaopiston naisia”, jotka todella kääntää mun pään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *