Hyvä tyyppi vai hyvä tutkija?

Laskelmoida: kaavailla tai suunnitella itsekkään ovelasti mahdollisuuksiaan tai toimintaansa. (Kielitoimiston sanakirja)

En voi sietää laskelmointia. Akateemisenkin maailman työmarkkinoilla tapahtuva ihmisten välineellistäminen saa minut voimaan pahoin. Sama pätee sellaisiin rekrytointiprosesseihin, jotka eivät ole aidosti läpinäkyviä.

Ymmärrän, että oikeiden ihmisten tunteminen on tärkeää, kun tavoitteena on antaa omalle työlle sen ansaitsema näkyvyys. Ymmärrän, että (potentiaaliset) kollegat ja heidän työnsä on syytä tuntea, jotta oma tutkimus on mahdollista liittää osaksi uusia projekteja. Ymmärrän senkin, että omaa tutkimusaihetta valitessa on tarpeen pohtia, kuinka hyvin se on toteutettavissa juuri kyseisessä yksikössä tai hankkeessa. Kaikki nämä ovat hyvän työnhakijan kannatettavia toimintatapoja. Verkostoituminen muuttuu suhmuroinniksi silloin, kun ihmissuhteista tulee todellista pätevyyttä merkittävämpiä tekijöitä. Lue loppuun