Luento 20.5.

Tänään: verbitaivutuksen pääasiat (pääluokat, tapaluokat, aikamuodotjne.) sekä ω- ja μι-verbien aktiivin indikatiivin preesens-taivutus. Poissaollokäytännöt on nyt selvitetty, ks. luentomuistiinpanot, jotka löytyvät Materiaalit-osasta. Läksy: kirjan harjoitukset s. 40-42 + alkakaa koota sanastoa esim. vihkoon tai korteille.
Tämän viikon jäljellä olevat tunnit pitää Nina Nikki.
T. Ulla