Luento 21.8.

Päädyimme urakoimaan Markus 13:a eteenpäin eli yhdessä luettiin ja tutkittiin Mk 13:13-23. Toivon että tämä auttoi luku-urakassa ja tuotti oivalluksia! Tarkastin lupaamani detaljin: jakeessa 13:14 ihmetystä herätti akt. pts. pf. *Mask.* y. A ἑστηκότα joka viittaa edellä olevaan *neutriin* τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως.

Asia on kuten pohdimme: koska τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως -ilmauksen on ajateltu viittaavan ihmis- t. henkilöhahmoon, ehkä jumalapatsaaseen Jerusalemin temppelissä. τὸ βδέλυγμα voi olla “inhotuksen”, “iljetyksen” lisäksi myös jotain pyhäinhäväistykseen viittaavaa, ja huomatkaa, että hävitys viittaa nimenomaan autioitumiseen ja autioksi tekemiseen, ἡ ἐρήμωσις, “hävitys”, “tuho”, “autioittaminen”, “autioksi tuleminen” – vrt. ἡ ἔρημος, “erämaa”. Ehkä jotain jonka seisominen temppelissä yhdistyy Jerusalemin tuhoon – lisää Markuksen evankeliumin kommentaareista, esim. Adela Yarbro Collinsin (Hermeneia-sarja) tai Joel Marcusin Mark 8-16 (Anchor Bible-sarja)..!

Maanantain läksy: kuten Nina on ilmoittanut.

Sijamuodot jäivät lukemisen jalkoihin, joten pyydän tutkimaan kirjasta ko. luvun ja esimerkit. Sijamuodot ja niiden käyttö voivat tulla tutuiksi pikku hiljaa tekstejä lukiessa. Oma osuuteni kurssia päättyi tähän luentoon, joten kiitos kurssista ja tervetuloa pitämälleni teksti- tai luentokurssille keväällä 2015 (tarkemmat tiedot tulevat Weboodiin syyskuun puolella –> Eksegetiikan aineopinnot ja Eksegetiikan syventävät opinnot / opetustiedot ).

t. Ulla

Luukkaan vertauksia ja kertomuksia
9.3.-27.4. ma klo 14-17

Tekstikurssilla luetaan valikoima Luukkaan evankeliumin tekstejä. Painopiste on Luukkaan erityisaineistossa, mutta luemme myös Luukasta rinnakkain Markuksen ja Matteuksen evankeliumien kanssa ja teemme synoptista vertailua.

Kurssille voi osallistua kreikan peruskurssin suoritettuaan. Tavoitteina on syventää ja ylläpitää kreikankielen taitoa sekä perehtyä Luukkaan evankeliumiin.

 Lapset Uudessa testamentissa ja varhaisessa kristinuskossa
12.1.-23.2.2015 ma klo 13-16

Kurssilla tarkastellaan, millaista oli lasten elämä ajanlaskun alun ensimmäisinä vuosisatoina, mitä metodeja käyttämällä saadaan tietoa lapsista ja lapsuudesta sekä miten kirjallisia ja materiaalisia lähteitä arvioidaan.

Luemme keskeisiä lähdetekstejä käännöksinä. Näitä ovat synoptisten evankeliumien lisäksi esimerkiksi Jaakobin protoevankeliumi ja Tuomaan lapsuusevankeliumi sekä Johannes Moskhoksen lapsiaiheiset kertomukset.

Uuden testamentin ja varhaiskristillisten lähteiden ohella kurssi johdattaa opiskelijan sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen metodeihin. Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti tutkimuskysymysten esittämistä ja kirjallisuuden analyyttistä lukemista.