Yhteisöllisyyden luominen verkkokurssilla – Opitaan yhdessä!

Opettaja voi vaikuttaa opiskeluryhmän ilmapiiriin luomalla ryhmälle yhteishenkeä. Tutustuminen toisiin opiskelijoihin, yhteiset tehtävät ja keskustelut vähentävät opiskeluun liittyvää epävarmuutta. Avoimen verkkosivuille on syksyn aikana koottu sekä opettajalle, että opiskelijalle vinkkejä hyviksi havaituista menetelmistä. Erityisen haastavaa yhteisöllisyyden luominen on verkkokurseilla…vai onko ? Miksi joillain verkkokursseilla keskustelu ja ryhmätyöt sujuvat verrattain hyvin ja toisilla taas liikkeellelähtö takkuaa? Yksi selitys voi olla siinä ennakkokuvassa, joka kurssista on luotu tai siinä tavassa jolla kurssin aloitus hoidetaan. Kannattaa jo ennakkoon  luoda kurssikuvauksessa realistinen käsitys, mikäli kurssilla edellytetään aktiivisuutta ja vastavuoroisuutta. Verkkotyöskentelyn menetelmiä kannattaa myös avata, eli  jos kurssilla on ryhmätöitä, vertaisarviointeja tai verkkokeskusteluita, niin se kertoo enemmän kuin pelkkä epämääräinen maininta verkkotyöskentelystä.

Verkkokurssin sivuilla ja aloituksessa kannattaa nähdä vaivaa turvallisen ja yhteisöllisen tunnelman luomisessa.

  • Opettajan tervehdys vaikka videotallenteena tai AC luentona, mahdollinen henkilökuva ja mukava esittäytyminen, jossa kertoo kurssin kulusta ja omasta ohjauksestaan ja tavoitettavuudestaan edistää hyvän opiskeluilmapiirin syntymistä. Avoimuus lisää luottamusta.
  • Verkkotyöskentelyn tavat kannattaa sopia heti alussa: sitoutuminen työskentelyyn, osallistumisaktiivisuus, vastaaminen, aikataulut, kommentoinnit, jakamisen kulttuuri, rakentava sävy, kuinka viestitellään jne. Näistä pelisäännöistä voi koota omalle kurssilleen tarpeellisen listan ja keskusteluttaa näistä kurssin ensimmäisessä viestissä.
  • Lisäksi on tärkeää, että opettaja seuraa, miten sopimuksesta pidetään kiinni ja tuo esiin/vahvistaa/kannustaa odotettua käyttäytymistä ja toisaalta puuttuu ei toivottavaan käyttäytymiseen.

Ryhmäytyminen verkko-opinnoissa
Opiskelijoiden esittäytyminen voi olla lyhyt tarina opintoihin hakeutumisen motiiveista.
Pyydä vastaamaan ainakin yhden toisen opiskelijan viestiin sen mukaan mitä itseä kiinnostavaa esittelyissä on noussut esille.
Iso kurssi kannattaa jakaa ryhmiin ja ryhmittelyihin, jolloin yksi opiskelija voi samaistua pienempään ryhmään ja työskennellä sen kanssa kurssilla.

Vertaistuki verkko-opinnoissa  – miten ohjaan ryhmiä?Sivulla on esitetty lisää mahdollisuuksia, joita opettaja voi ottaa käyttöön verkkokursseilla.

Miten verkostoidun verkko-opinnoissa?
Sivulla on vinkkejä opiskelijoille ja .pdf tiedosto, jonka voi linkittää opiskelijan ohjeisiin tai jota voi jakaa orientaatioissa.

Aineistoissa ei varmasti ole keksitty ainoaa oikeaa viisasten kiveä vaan sinulla voi olla lisää hyviä ajatuksia ja kokeiltuja käytäntöjä. Lisäksi monet opiskelijamme ovat taitavia ja aktiivisia verkon käyttäjiä. Voit kannustaa heitä luomaan uusia toimintatapoja ja lähteä itsekin ennakkoluulottomasti mukaan. Kerro kokemuksistasi niin voimme kehittää verkko-opetusta edelleen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *