MOOCit ovat nyt kaikkien huulilla

MOOCeilla tarkoitetaan suurelle yleisölle tarkoitettuja verkkokursseja ja lyhenne tulee sanoista Massive Open Online Courses. MOOCeja tutkinut espanjalainen professori ja tutkija Lourdes Guardia esittää, että MOOCeista ollaan oltu kiinnostuneita taloudellisesta, teknisestä, sosiaalisesta ja institutionaalisesta näkökulmasta, mutta pedagoginen näkökulma puuttuu. Pedagoginen näkökulma voidaan kiteyttää kysymykseen: ovatko MOOCit resursseja vai kursseja? Repo Saara559Jotta MOOCit toimisivat oppimista edistävinä kursseina, niiden suunnittelussa tulisi mm. soveltaa seuraavia periaatteita:
1.    Selkeä ja osaamisperustainen tavoitteiden asettelu
2.    Opiskelijoiden voimaannuttaminen
3.    Yhteistoiminnallinen oppiminen
4.    Opiskelijoiden sosiaalinen verkostoituminen
5.    Vertaistuki
6.    Laadulliset kriteerit verkossa luodulle tiedolle ja keskustelulle
7.    Kiinnostukseen pohjautuvat ryhmät
8.    Palautetta ja arviointia vertaisilta
Nämä periaatteet ovat sellaisia, joita jo paljolti sovelletaankin Helsingin yliopiston Avoimen kursseilla, mutta aina voi kehittää lisää. Vertaistuen vahvistamiseen on luotu uutta materiaalia sekä opettajille että opiskelijoille. Verkkokeskustelun laatu on toinen tärkeä asia, johon kannattaa kiinnittää kurssin alusta alkaen huomiota. Lourdes Guardian ajatuksista voi lukea lisää oheisesta artikkelista ja hänen luentonsa MOOCeista voi kuunnella ja katsella Verkkoja kokemassa –seminaarin tallenteena.
Guárdia, L., Maina, M. & Sangrà, A. 2013. MOOC Design Principles. A Pedagogical Approach from the Learner’s Perspective.

1,552 thoughts on “MOOCit ovat nyt kaikkien huulilla