Verkkokursseja moneen makuun

Syksyllä 2013  Avoimen opinto-ohjelmassa tarjottiin  101 verkkokurssia. Verkkokurssien toteustavoista kerättiin tietoa avoinyliopisto.fi sivujen opinto-ohjelmista. Julkaisemme mielellämme jatkossa tarkempia esimerkkejä yksittäisistä verkkokursseista, moodlesta lähiopetuksen tukena jne.Tämä pieni selvitys kertoo yleisistä käytännöistä. Verkkokurssi nimikkeen alla voi olla hyvinkin erilaista toimintaa.

avoimetyliopistot_pKurssikuvaus
Verkkokurssin toteutuksesta ja suorituksesta kerrottiin joko aika yleisesti tai hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tarkat tiedot auttavat opiskelijaa sitoutumaan opiskeluuun, aikatauluihin ja tehtäviin jo ilmoittautuessaan verkkokurssille.

Kurssikuvaus toimii samalla kurssin markkinointivälineenä ja luo opiskelijalle ennakko-odotuksia mm. siitä, miten verkkokurssi on toteutettu, millaista toiminta kurssilla on (ryhmätöitä, keksusteluja,tehtäviä), mistä kurssin suoritukset koostuvat, miten opettaja ohjaa kurssia ja onko kurssilla esim. verkkoluentoja tai tallenteita tai lähitapaamisia.

Kurssin aloitus:
Epäselvyyksien välttämiseksi on hyvä kertoa päivän tarkkuudella koska verkkoympäristö aukeaa. Ilmoitus siitä, koska opettaja on “tavattavissa” kurssilla luo kuvaa siitä, että verkkokurssilla on ohjausta, eikä opiskelija jää yksin.
“Opettajan ohjausta saatavilla Moodlessa ajalla: 19.2.-31.3.”
Jos kurssiin liittyy ennakkotehtävä, aloitusluento tai lähitapaamista tai peräti lähitentti niin ne on mainittava selkeästi, jotta opiskelija osaa merkitä päivämäärät kalenteriinsa.

Mistä verkkokurssin oppimateriaali koostuu ?
Onko käytössä opettajan laatimaa verkkomateriaalia, kurssisivuilta löytyviä artikkelleita vai tentitäänkö kirjallisuutta? On myös mahdollista, että käsitellään paljon opiskelijoiden itse tehtävien teon yhteydessä laatimaa materiaalia. Kurssimateriaalina voi myös olla luentotallenteita tai muuta videomateriaalia sekä äänitteitä.

Mitä ohjaustapoja kurssilla käytetään?
Opiskelijaa ohjataan keskustelualueiden viestien lisäksi mahdollisesti aikataulutetun verkkokeskustelun aikana. Kursseilla on ollut  käytössä kyselytunteja moodlen Chatissa tai Adobella toteutettavia ohjaustunteja. Laajojen kokonaisuuksien yhteydessä on voinut olla lähitapaamisia. Joillakin kurseilla opettaja antaa kaikille palautetta pitämällä palauteluennon Adobella, jonka jälkeen palauteluennon tallenne löytyy myös kurssilta. Koko kurssista kerätään opiskelijoilta palautetta mm. kurssin ohjelmaan kuuluvalla verkkokeskustelulla tai palautelomakkeilla.

Tehtävien ohjeistus
Jos verkko-opiskelu on opiskelijalle vielä uutta, niin pelkkä mainita siitä, että kurssilla on verkkotehtäviä tai verkkotyöskentelyä, ei kerro kovin paljon tulevasta työskentelytavasta. Paljon konkreettisempiakin  esimerkkejä kurssikuvauksista löytyy, tässä yksi esimerkki:

“Kehitysmaa mielikuvissa-keskustelu: 24.9.-6.10.
•    Käsitteiden määrittely-tehtävä: 7.10.-13.10.
•    Käsitteiden määrittelytehtävän kommentointi: 14.10-20.10.
•    Kehitysmaatutkimuksen historia ja nykyhetki -essee kirjoittaminen: 14.10.-3.11.
•    Kehitysmaatutkimuksen teemat -keskustelu: 4.11.-17.11.
•    Kehitysmaatutkimus ja kehitysongelman ratkaisu -esseen kirjoittaminen: 18.11.-1.12.
•    Loppukeskustelu: 2.12.-9.12.

Tehtävät palautetaan viimeistään viimeisenä mainittuna päivänä. Keskustelutehtävissä riittää yleensä 1-2 omaa puheenvuoroa, jotka voi kirjoittaa annetun aikataulun puitteisssa itselleen sopivana ajankohtana. Osa tehtävistä on lyhyitä 1-2 sivun mittaisia. Esseet ovat noin 5 sivun pituisia. Kurssin tehtävät palautetaan viimeistään sunnuntaisin. Tehtävän palauttamisen jälkeen käydään tehtävään liittyvää keskustelua kahden viikon ajan.”

Ryhmätöiden teettäminen
Opiskelijalle on hyvä kertoa jo kurssikuvauksessa, että kurssilla tehdään joitakin tehtäviä ryhmissä. Ryhmissä toteuttavia työmuotoina mainitaan mm. lukupiirit, ideoinnit, käsitteiden määrittelyä, pienryhmäkeskustelut eri aiheista, työpajatyöskentely, opintopiirit ja kirjoitustehvät, kuten esseen työstäminen.

Verkkokurssien yleisimmät tehtävätyypit
Ylivoimaisesti eniten verkkokurseilla käytetään moodlen aktiviteeteista keskustelualueita tai tehtävän palautuksia tiedostoina tai verkkoteksteinä. Näillä voidaankin toteuttaa monia erityyppisiä toiminnallisuuksia yksilö- tai ryhmätehtävissä. Suurin osa verkkotyöskentelystä on kirjallista työskentelyä tai verkkoluentojen kuuntelua.

Esimerkkejä siitä millaisia tehtäviä verkkokursseien kuvauksissa on mainittuna:

 • laaja essee
 • tieteellinen artikkelitehtävä
 • kirja-arvio-tehtävä
 • aineistohakutehtävä
 • mediapäiväkirja
 • graduanalyysin palautus
 • aikalaisteksti: tehtävä
 • referaatti
 • kirjallisuusseminaari + essee
 • alustusten kirjoittaminen
 • käsitteiden määrittely-tehtävä
 • itsenäiseen oppimistehtävään valmistava välitehtävä 15 %, itsenäinen oppimistehtävä 70 % ja toisen opiskelijan oppimistehtävän kommentointi 15%.
 • itseopiskelutehtävät
 • oman tietopankin kokoaminen
 • opintopiirityöskentelyä jossa opiskelija kirjoittaa kaksi alustusta kirjasta, tutustuu muiden opiskelijoiden kirjoittamiin alustuksiin ja osallistuu verkkotyöskentelyyn.
 • yhteisen tietovarannon tuottaminen kurssikirjallisuuden pohjalta
 • jne.

Tenttitapa ja suoritusmerkinnän saaminen
Kovin monelle ei välttämättä ole selvää mitä nämä erilaiset tenttimistavat käytännössä tarkoittavat, joten niitäkin on hyvä kertoa tarkemmin kurssikuvauksissa. Eniten mainintoja on verkkotenteistä ja monivalintatenteistä. Tenttimateriaalin kerrotaan esim.  koostuvan tenttikirjojen lisäksi kurssin muusta verkkomateriaalista tai opettajan valitsemista teksteistä. Muina suoritustapoina manitaan myös kotitentti, verkkokotitentti tai että kurssilla ei ole tenttiä vaan arvosana muodostuu osasuorituksista ja tehtävistä.

3,251 thoughts on “Verkkokursseja moneen makuun