Sosiaalisen median käyttö opetuksessa

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kokenut kouluttaja Jukka Koivisto on listannut sosiaalisen median etuja opiskelussa. Lisäksi hän esittää esimerkin, jossa kurssille on lisätty sovelluksia, jotka on linkitetty kurssin käyttöön Moodlen kautta. 20140205_151319Sosiaalisen median edut opiskelussa:

 • Tuotosten tuottaminen aktivoi opiskelijaa. esim. blogin kirjoittaminen, videoiden tekeminen,
  käsitekarttojen luominen
 • Tukee yhteisöllistä työskentelyä. esim. toimintatavat kuten  avoimuus ja jakaminen, yhdessä tekeminen ja oppiminen
 • Edistää opiskelijan reflektiota
  esim. pohdinta mitä osaan nyt, mitä vielä pitää oppia
 • Vie oppimisen aitoon, autenttiseen (työ)ympäristöön
  erityisesti mobiilioppiminen
 • Omiin tuotoksiin syntyy omistajuuden tunne ja ylpeys
 • Tuotokset hyödynnettävissä myös opiskelun jälkeen
  esim. tukena työnhaussa
 • Työelämäyhteistyölle pienempi kynnys
 • Verkostoitumisen väline – asiantuntijayhteisöihin
 • Palvelut ovat yleensä helppoja oppia ja ilmaisia käyttää
 • Aina mukana (puhelin taskussa)
 • Vapaa-ajalta tutut välineet

Avoimen yliopiston verkko-opetuksen seminaarissa 5.2.2014 pidetty esitys on kokonaisuudessaan  jaettu pilvipalvelu Google Driven kautta.

Sosiaalisen median käyttöönotto on tuonut mukanaan myös käsitteen: BYOD = Bring your own device. Tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijat käyttävät opiskelussa omia laitteitaan kuten älypuhelimia ja tabletteja.

Jukka Koivisto kertoi laittavansa yleensä omat esitysmateriaalinsa Google Driveen, eli pilvipalveluun. Näin materiaalit ovat aina käytettävissä ja materiaalin voi jakaa tai linkittää eri paikkoihin. Materiaalin päivittäminen verkkopalveluun, pitää sen päivitettynä siellä mihin se on linkitetty. Lisätietoja ja ohjeita Google Driven käytöstä ( virtuaali AMK:n ohjeet)

Esimerkkikurssille oli linkitetty myös hyvin helppo Chat sovellus TodaysMeet. Sovelluksen avulla kurssilaiset voivat sopia tapaamisia, keskustella kurssista tai jakaa linkkejä tms. Kokeile TodaysMeet sovellusta.

Kurssilaiset voivat tehdä omia kaavioita ja käsitekarttoja yksinkertaisella Popplet sovelluksella. Useampi henkilö voi tehdä yhdessä käsitekarttoja ja jakaa niitä muille. Esimerkki.

Kurssilaiset nauhoittavat omia ohjeitaan ja esityksiään yksinkertaisella Screencast-o-matic ohjelmalla, joka nauhoittaa ruutukaappauksen ja tahdistaa äänen. Esimerkki näin tehdystä ohjevideosta, joka on julkaistu Youtube:ssa.

Mitkä ovat sosiaalisen median käytön mahdollisuudet Avoimen yliopiston tarjoamissa opinnoissa ? Tästä aiheesta keskustelu jatkuu ….

Katso myös toinen tämän blogin artikkeli  Sosiaalisen median vimpaimista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *