Suoritusten seuranta ja oppimateriaalin ehdollinen näkyvyys kurssilla

Haluatko seurata miten opiskelijat etenevät opinnoissaan verkkokurssillasi tai antaa opiskelijoille mahdollisuuden pitää kirjaa suorituksistaan? Haluatko rajoittaa kurssin eri osa-alueiden näkyvyyttä opiskelijoille, perustuen heidän aiempiin suorituksiinsa?

Ohjatulla itseopiskelukurssilla Suomen maantiede (3 op) on käytetty useita edistyneitä Moodlen työkaluja ja ominaisuuksia. Tästä toimintatavasta on saatu hyvää palautetta opiskelijoilta ja opettajalta.

Suoritusten seuranta

Moodlessa on työkalu opiskelijoiden suoritusten seurantaan. Kun suoritusten seuranta on otettu käyttöön (1) opettajalla on mahdollisuus nähdä opiskelijoiden edistyminen visuaalisessa raportissa, (2) opiskelijat voivat pitää kirjaa suorittamistaan tehtävistä, (3) opiskelijoiden edistymistä on mahdollista hyödyntää oppimateriaalin näkyvyyden rajaamisessa.

Suoritusten seuranta otetaan käyttöön muokkaamalla kurssin ja aktiviteetin tai aineiston asetuksia.

Kurssin asetuksista

Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön > Kyllä

Omaedistymiseni-kurssinasetukset
Omaedistymiseni-otsikko

Tämän jälkeen kurssin etusivulla kuvan vieressä näkyy teksti “Oma edistymiseni” ja kurssin aktiviteettien ja aineistojen asetuksiin ilmestyy kohta “Opiskelijoiden edistyminen”.

Aktiviteetin ja aineiston asetuksista

Muokkaa asetuksia > Opiskelijoiden edistyminen

Opiskelijoidenedistyminen-aktiviteetti

Vaihtoehdot suoritusten seurannassa (pudotusvalikossa):

  1. Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi (oletusasetus)
  2. Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät
  3. Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa

Kohdan 2. ehdot vaihtelevat aktiviteetin ja aineiston mukaan. Esimerkiksi keskustelualueen asetuksissa voidaan määrittää, että keskustelu merkitään suoritetuksi kun opiskelija on aloittanut yhden keskustelun ja vastannut kahteen. Muita vaihtoehtoja riippuen kohteesta ovat mm. merkitään suoritetuksi kun saanut arvosanan, avannut kohteen, palauttanut tehtävän. Katso tarkemmin Opettajan Moodle -oppaasta.

Omaedistymiseni-ruksiboksi

Kun aktiviteetissa tai aineistossa on suoritusten seuranta käytössä, sen vieressä kurssin etusivulla näkyy ruutu. Ruutuun ilmestyy väkänen kun kohde on suoritettu. Jos opiskelijoille on annettu mahdollisuus merkitä kohde suorituksi, he pääsevät lisäämään väkäsen itse. Huom! Opiskelijoiden suorituksia ei tarvitse, tai kannata, seurata kaikissa aktiviteeteissa ja aineistoissa. Valitse tällöin kohteen asetuksista “Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa”.

Lue lisää suoritusten seurannasta Opettajan Moodle -oppaassa.

Edistymisraportti

Kurssin ylläpito > Raportit > Aktiviteettien suoritus

Omaedistymiseni-raporttivalikko

Raportissa näkyvät ne aineistot ja aktiviteetit, joissa suoritusten seuranta on käytössä. Kun opiskelija on suorittanut kohteen, ruutuun ilmestyy väkänen.

Omaedistymiseni-raporttikuva

Opintomateriaalin ehdollinen näkyvyys kurssilla

Aineistojen ja aktiviteettien näkyvyyttä kurssilla on mahdollista rajoittaa. Useimmiten näkyvyyttä rajoitetaan ajastamalla kohteen näkyvyys tai ryhmittelemällä opiskelijoita. Kohteen näkyvyyttä voidaan kuitenkin rajoittaa myös tekemällä näkyvyys riippuvaiseksi opiskelijan aiemmista suorituksista kurssiympäristössä.

Miksi rajoittaa näkyvyyttä näin? Asetuksista voi olla hyötyä esimerkiksi silloin kun haluat, (1) että opiskelija on saavuttanut vaaditut esitiedot ennen aineistoon tai aktiviteettiin pääsyä, tai (2) haluat käyttää rajoittamista opiskelumotivaation lähteenä (kurssin pelillistäminen).

Mitä vaihtoehtoja ehdolliseen rajoittamiseen on?

Näkyvyyttä rajoitetaan aineiston ja aktiviteetin asetuksissa kohdassa Asetukset > Rajoita pääsy. Keskitytään tarkemmin vaihtoehtoihin “Arvosanavaatimus” ja “Aktiviteetin esitietovaatimus”.

Rajoitapaasy-asetukset

Opiskelija pääsee käsiksi haluttuun aineistoon tai aktiviteettiin kun on saanut toisesta kohteesta…

(1) hyväksytyn arvosanan. Hyväksytty arvosana määritetään prosentteina kohteen maksimiarvosanasta kohdassa “Arvosanavaatimus”.

Rajoitapaasy-arvosana

Yllä olevassa esimerkissä opiskelijalta vaaditaan vähintään puolet Teema I: tehtävät -aktiviteetin maksimiarvosanasta (5) eli arvosana 3, jotta hän pääsee näkemään kohteen. Jos haluamme että vain arvosanan 1 tai enemmän saaneet näkevät kohteen, prosenttimäärä olisi 20 %.

(2) arvosanan eli opettaja on arvioinut tehtävän. Huom! myös 0 on arvosana.
(3) avannut aktiviteetin tai materiaalin.
(4) suorittanut keskustelun eli riittävä määrä keskustelunavauksia ja vastauksia.
(5) palauttanut tehtävän, lähettänyt palautteen tai tehnyt valinnan.

Kohtien 2.- 5. rajoitusasetukset säädetään kohdassa “Aktiviteetin esitietovaatimus”, valitsemalla haluttu aktiviteetti tai aineisto pudotusvalikosta ja “merkittävä suoritetuksi”.

Rajoitapaasy-aktiviteetinesitieto

Yllä olevassa esimerkissä opiskelijalta vaaditaan suoritusmerkintä aktiviteetista Teema III: tehtävät. Kohteeseen pääsyn ehto on siis se, jonka olemme suoritusten seurannassa (ks. sivun alku ja Opettajan Moodle -opas) asettaneet aktiviteetille Teema III: tehtävät. Tässä tapauksessa ehtona on, että opiskelija saa Teeman III tehtävistä arvosanan (0-5) eli opettaja on arvioinut tehtävän.

Opiskelijoidenedistyminen-aktiviteetti-arvosana

Kohteelle voidaan asettaa useita rajaavia tekijöitä.

Suomen Maantiede kurssin suunnittelu: Opettaja FM Nina Kuosmanen, koulutussuunnittelija Anni Ukskoski ja opintosihteeri Iina Remonen.
Artikkeli perustuu Iina Remosen 15.11.2014 pitämään esitykseen Moodlen Hyvät käytännöt -työpajassa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *